15 piloten in spe starten in september opleiding ‘pilot academy’ bij TUI fly

Uniek in België: de pilotenacademie die TUI fly België in 2017 oprichtte, laat jongeren toe om hun droom waar te maken zonder de ontmoedigend hoge kost. De vliegmaatschappij stelt een uniek opleidingsprogramma voor om ‘first officer’ te worden na een traject van 39 maanden. De kost kan worden herleid tot een derde van de prijs van een traditionele pilootopleiding. TUI fly heeft meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in deze academie, die een grote aantrekkingskracht uitoefent op mannen en vrouwen met een passie voor de luchtvaart.

De luchtvaartsector is een aantrekkelijke werkomgeving, maar een pilootopleiding is voor velen een te dure zaak. Een jongere moet voor een licentie van lijnvluchtpiloot gemiddeld € 90 000 neertellen. TUI fly heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij de kandidaat niet alleen een vlieglicentie, maar ook de specifieke bekwaamheid verwerft om met een Boeing 737 te vliegen.

Aangezien veiligheid voor TUI een absolute prioriteit is, gaat de eigen opleiding een pak verder dan de strenge wettelijke normen opleggen. Voorafgaand aan de wettelijke examens op de grond en in vlucht organiseert TUI fly immers interne examens die strenger zijn, waar de te studeren leerstof ruimer is en waarbij de vragen en oefeningen moeilijker en gedetailleerder zijn. Ook in de praktijkopleiding zijn een heel aantal lessen en oefeningen opgenomen die de wetgever niet verplicht, maar die TUI wel belangrijk acht, zoals bijvoorbeeld de module luchtacrobatie. Tot slot is ook het lesmateriaal, inclusief de simulator, veel innovatiever dan strikt noodzakelijk.

Deze opleiding biedt de kandidaten een groot budgettair voordeel: ze kost slechts € 30 000, een derde van de klassieke opleiding, doordat de student tegelijk de opleiding volgt en werkzaam is bij TUI fly.

De vliegtuigmaatschappij heeft meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd in dit programma: informatica-infrastructuur, didactisch materiaal, trainingsmateriaal en cursuslokalen. Zowel de theoretische als de praktische vorming wordt door instructeurs gegeven die binnen TUI fly werken, actief zijn als piloot en een extra opleiding hebben gekregen voor het geven van deze cursussen. Na een reeds eerder geïnstalleerde cabine waarin vuur en rook kunnen worden bestreden, werd er in 2018 ook een vluchtsimulator geïnstalleerd op de terreinen van TUI fly in Zaventem.

Opleidingstraject van 39 maanden

De opleiding loopt over een periode van 3 jaar en 3 maanden. De kandidaat werkt ook deeltijds in de kantoren, waarbij hij/zij het reilen en zeilen van de luchtvaartmaatschappij van dichtbij meemaakt. Hij/zij ontvangt een salaris en draagt bij tot de financiering van de opleiding (€ 10 000 euro per opleidingsjaar of € 30 000 in totaal).

Opendeurdag op 11 mei

Op zaterdag 11 mei werd een informatiedag gehouden in de kantoren van TUI fly in Zaventem. De geïnteresseerden krijgen er ook de kans om te spreken met instructeurs en studenten die reeds in opleiding zijn. Een bezoek aan de simulator is ook mogelijk. Voor deze informatiedag hebben 200 Vlamingen, die dankzij deze opleiding hun droom kunnen waarmaken binnen een financieel haalbaar plaatje, zich ingeschreven.

Opleiding start in september

Tot 31 mei kunnen kandidaten zich inschrijven voor de opleiding. Na een screening, een persoonlijkheidstest, een vaardigheidstest en een interview valt de beslissing of de kandidaat wordt geselecteerd. In september start het opleidingstraject van 39 maanden voor de 15 gelukkigen.