ABPA gaat samenwerken met nieuw wetenschappelijk comité

Vanaf deze maand werkt de ABPA samen met een nieuw wetenschappelijk comité dat werd opgericht in het kader van de voortdurende inspanningen van de ABPA om strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven in de pluimveesector.

De leden van het comité komen voor het eerst samen op 1 juli 2019 om hun doelstellingen te bespreken. De belangrijkste taak van het comité zal erin bestaan de ABPA te voorzien van wetenschappelijke analyses, aanbevelingen en advies. Ze zullen zich daarbij concentreren op de handhaving van de bestaande normen om te blijven voorzien in de behoeften van de Europese markt op het gebied van milieu, voedselveiligheid, dierengezondheid en -welzijn en consumentenverwachtingen. De tweede vergadering zal plaatsvinden in augustus 2019.

Hoewel het wetenschappelijk comité werd opgericht in het kader van een ABPA- initiatief, is het een onafhankelijk orgaan, bedoeld om de transparantie te bevorderen en te garanderen dat de Braziliaanse pluimveesector de best practices toepast.

Het wetenschappelijk comité volgt van nabij verschillende projecten die de ABPA heeft opgezet om de normen in de Braziliaanse pluimveesector te handhaven en te verbeteren. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld een uitgebreide on-siteanalyse verricht en in 2018 werd onderzoek gedaan naar de behoeften en vragen van de Europese markten.

Het wetenschappelijk comité bestaat uit vijf deskundigen:

  • Nigel Gibbens, CBE, is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en beschikt over ruime ervaring in de diergeneeskunde. Nigel heeft in het verleden prestigieuze functies bekleed, waaronder Chief Veterinary Officer voor het VK, en heeft zowel in het VK als daarbuiten jarenlange ervaring als adviseur in veterinaire praktijken.
  • Birgitta Staaf Larsson heeft een uitgebreide achtergrond in dierenwelzijn. Ze is afkomstig uit Zweden en werkt momenteel als functionaris bij het centrum voor dierenwelzijn van de Swedish University of Agricultural Sciences. Birgitta zal nauw samenwerken met Elina Asbjer, een collega van het Zweedse centrum voor dierenwelzijn die gespecialiseerd is in antimicrobiële resistentie.
  • Marc Gehlkopf is afkomstig uit Frankrijk en werkt als consultant in kwaliteit en voedselveiligheid. Een deel van zijn taak bestaat erin samen te werken met fabrikanten die vaak met Braziliaanse pluimveeproducten werken.
  • Antônio Mário Penz Junior is Braziliaan. Hij is het vierde comitélid en heeft een achtergrond in dierenverzorging en dierenwelzijn in Brazilië. Antônio behaalde een doctoraat in de voedingsleer aan de University of California en heeft verschillende onderzoeksfuncties in de academische wereld bekleed. Daarnaast was hij van juli 1998 tot juli 1999 voorzitter van de Brazilian Animal Society.

Said Ricardo Santin, Executive Director van de ABPA: “We zijn bijzonder opgetogen dat het wetenschappelijk comité volgende maand zijn eerste vergadering houdt. Dit is voor ons een cruciale stap om de doelstellingen te verwezenlijken die we vorig jaar hebben bepaald. Daarnaast zijn we zeer tevreden met de leden van het comité. Ze zijn stuk voor stuk zeer ervaren en erop gebrand om de strengste normen voor dierenwelzijn te implementeren in onze sector. Dit zijn de beste mensen voor deze taak en we verheugen ons erop om met hen te mogen samenwerken.”

BRAZILIAANS PLUIMVEE : Pluimvee is een integraal onderdeel van de Braziliaanse landbouwsector. De grote meerderheid van de 12,8 miljoen ton gevogelte die jaarlijks geproduceerd wordt, is afkomstig van familieboerderijen. De kwekers maken deel uit van speciale structuren die zijn opgezet rond 45 bedrijven en coöperaties die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en promotie van het pluimvee. De pluimveesector biedt direct en indirect werk aan 4,1 miljoen personen.