Beterschap wordt verwacht voor Luchthaven Antwerpen

De resultaten van de maand mei worden nog steeds beïnvloed door COVID-19. Sinds midden mei zijn er enkele versoepelingen gecommuniceerd voor de lichte luchtvaart vanwege het DGLV (Directoraat Generaal Luchtvaart). Deze versoepelingen hebben een positieve invloed gehad op de activiteiten van Luchthaven Antwerpen.

Het aantal bewegingen op de luchthaven nam toe ten opzichte van april 2020. Deze toename van de activiteiten is het resultaat van het hernemen van de lokale vluchten alsook de vliegscholen die de opleidingen van de piloten hervatten. Desondanks lag het aantal bewegingen 43,5% lager dan in mei 2019.

Passagiers

We sloten de maand mei 2020 af met 1.236 passagiers. Dit is 95,6% minder dan mei 2019 waar er 27.817 passagiers reisden via de luchthaven van Antwerpen. Over de periode januari tot en met mei 2020 kwam het totaal aantal passagiers uit op 49.880. Dat is 50,4% lager dan dezelfde periode vorig jaar waar er reeds 100.644 passagiers gebruik maakten van de luchthaven.

Toekomst

Stilaan lijkt de toeristische sector zich klaar te stomen voor de heropstart de volgende maanden. Inmiddels is onze luchthaven via een interne werkgroep zich volop aan het voorbereiden op de operationele heropstart en dit in alle veiligheid en in nauwe samenwerking met de kabinetten van Mobiliteit, zowel op Vlaams als Federaal niveau. We geloven dan ook sterk in de kleinschaligheid van onze regionale luchthaven en zien dit als een grote troef aangezien maatregelen zoals social distancing veel gemakkelijker kunnen worden gegarandeerd. We kijken ook voorzichtig vooruit naar een mogelijke heropstart van de lijndiensten tijdens de zomer. Toch houden we rekening dat deze heropstart mogelijk gepaard zal gaan met een beperkt vliegschema.

www.antwerpairport.aero