BHA creërt helpdesk ter ondersteuning van Brusselse hotels in moeilijkheden

De Brussels Hotels Association (BHA) heeft een helpdesk opgericht om financiële en juridische bijstand te verlenen aan Brusselse hotels die zich in financiële moeilijkheden bevinden. Tezelfdertijd negotieert de organisatie met politieke instanties opdat de sectorale steunmaartregelen zouden worden goedgekeurd.

De Brusselse hotelsector heeft zwaar te lijden onder de maatregelen die volgden op de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BHA, maakte de vereniging bekend dat haar leden zo’n 25 miljoen euro globaal financieel verlies leden tijdens de laatste twee maanden van het jaar. Deze plotse daling in de inkomsten verklaart de huidige financiële problemen van de hotels in de hoofdstad, die uitmonden in aanzienlijke betalingsmoeilijkheden.

Hoewel de dialoog met de politieke instanties constructief verloopt, heeft de BHA beslist niet langer te wachten op antwoorden, maar het heft in eigen handen te nemen door een helpdesk op te richten in samenwerking met het COm (Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden) en BECI. Het doel van de helpdesk is om fiscale en juridische bijstand te verlenen aan hotels die financiële problemen ondervinden. Experts zullen hen voornamelijk bijstaan om betalingsuitstel te bekomen.

Deze rechtstreekse steun aan de ondernemingen betekent echter niet dat de noodzaak van globale maatregelen afneemt. Die zijn immers nodig om te voorkomen dat er banen vallen of zelfs faillissementen volgen. Het betreft de volgende drie maatregelen: 1. Vereenvoudiging en harmonisering van de toekenningsvoorwaarden voor economische werkloosheid voor de werknemers binnen de sector; 2. Onmiddellijke opheffing van de verblijfstaks tot aan de onvermijdelijke discussie over de toepasbaarheidsvoorwaarden van deze taks, die een van de hoogste is ter wereld; 3. Verlenging van de betalingstermijn voor RSZ en BTW – een maatregel waarop ook andere economische sectoren aansturen die nochtans minder verzwakt zijn dan de hotelsector.

Hoe de helpdesk contacteren? Door een email te sturen naar helpdesk@brusselshotelsassociation.be. Vervolgens wordt ieder bericht individueel behandeld. De Brussels Hotels Association (BHA) is de professionele organisatie van de hotelsector, wiens leden staan voor 12.500 banen et 15.000 kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het economisch hinterland. www.brusselshotelsassociation.be