BHA krijgt vrouwelijk gezicht

Naar aanleiding van het vertrek uit Brussel van de heer Frederic DE DEKEN, stelt de BHA een nieuwe Voorzitter aan, mevrouw Sophie BLONDEL.

De Raad van Beheer van de BHA verkoos recentlijk mevrouw Sophie Blondel tot Voorzitter van de Raad van Beheer van de BHA. Mevrouw Blondel, die de heer De Deken opvolgt, is de eerste vrouw aan het hoofd van de BHA sinds de oprichting van deze patronale organisatie voor de hotelsector in 2008.

Sophie Blondel, die de Franse nationaliteit heeft, is 37 jaar oud en heeft al een opmerkelijke professionele carrière weten uit te bouwen, waarvan het grootste deel zich afspeelt binnen de Noorse hotelketen Thon (5 hotels en 2 residenties in Brussel). Sinds enkele jaren bekleedt ze de functie van Algemeen Directrice van het Stanhope hotel (5*). Voordien stond ze aan het hoofd van verschillende departementen binnen hetzelfde hotel, waar ze onder meer actief was als « Conference & Banquet Coordinator », « Events & Services Manager » en « Food and Beverage Manager ».

Los van haar dagelijkse verantwoordelijkheden, toonde Sophie Blondel zich steeds zeer actief binnen het Brusselse hotelwezen, meer bepaald als voorzitter en vervolgens beheerder van de vereniging van restaurantdirecteurs. Ze is al jarenlang beheerder van de BHA, en in deze functie heeft ze zich steeds actief ingezet binnen de vereniging door haar ondernemingsgeest en pragmatisme ten dienste te stellen van het algemeen belang van de Brusselse hotels.

Sophie Blondel behaalde een diploma aan het Institut Vatel te Parijs en aan de faculteit rechten van Rouen. Sinds een tiental jaren woont mevrouw Blondel, die tevens moeder is, in Brussel. Haar grondige kennis van de verschillende actoren binnen het Brusselse toeristische landschap zal haar zeker van pas komen om de overheveling van de bevoegdheid « toerisme » naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in goede banen te leiden.

De overheveling van de bevoegdheid « toerisme » naar het Gewest is een belangrijk punt voor de hotelsector. De BHA ijvert al jaren voor deze hervorming en kijk ze dan ook graag tegemoet. De manier waarop het Gewest deze nieuwe bevoegdheid zal aanpakken en waarop ze deze verder zal invullen is cruciaal. De hotelsector is één van de enige economische sectoren binnen het Gewest die de laatste jaren is blijven groeien, en dit zowel wat investeringen betreft als voor het creëren van jobs. De rentabiliteit van de sector echter, was nog nooit zo precair.

Brussel, de hoofdstad van meer dan 500 miljoen Europeanen, moet de Europese toegangspoort worden voor het toerisme uit heel de wereld. Het aspect « marketing » en de middelen die men aanwendt om de internationale vertegenwoordiging af te dwingen en het imago van Brussel als toeristische bestemming op te waarderen zijn essentieel. Mevrouw Blondel heeft de intentie om haar prioriteiten in samenwerking met alle betrokken actoren aan te pakken.

De Brussels Hotels Association (BHA) is de beroepsorganisatie van de hotelsector. Haar leden vertegenwoordigen samen 12.500 arbeidsplaatsen en 15.000 kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch hinterland.

www.brusselshotelsassociation.be