Brussels airlines tekent contract met grondafhandelaar Alyzia

Na een grondige aanbestedingsprocedure die in juni 2020 werd opgestart, heeft Brussels Airlines Alyzia gekozen als nieuwe afhandelingspartner op Brussels Airport.

Na het faillissement van haar afhandelingspartner Swissport Belgium in juni 2020 startte Brussels Airlines een procedure om een nieuwe afhandelaar te zoeken in haar thuisbasis op Brussels Airport. Door het faillissement kwam de tweede afhandelingsvergunning op de luchthaven vrij, waardoor verschillende kandidaten de Belgische markt betraden om mee te dingen naar de tweede permanente vergunning. In december werd die tweede permanente exploitatievergunning toegekend aan Alyzia, een Franse maatschappij die meer dan 80 luchtvaartmaatschappijen bedient in 8 Franse luchthavens.

Na een grondige aanbestedingsprocedure die verschillende maanden duurde en die gebaseerd was op kwaliteits-, prestatie- en kostencriteria, besloot Brussels Airlines om Alyzia vanaf 1 april 2021 aan te stellen als haar nieuwe grondafhandelingsbedrijf op Brussels Airport. Het contract voorziet in een samenwerking tot minstens 31 maart 2024 en omvat de zogenaamde platformafhandeling (met inbegrip van bagageafhandeling, tarmac-afhandeling en de-icing, naast andere diensten) en het beheer van de Lost&Found dienst van Brussels Airlines. Tot eind maart 2021 wordt de grondafhandeling van Brussels Airlines verder beheerd door Aviapartner, de andere licentiehouder.