Brussels airport: Beveiligingsfirma G4S schakelt mensen met autisme in bij bagagecontrole

Perfectionisme en concentratievermogen bevorderen het spotten van onregelmatigheden. Sinds februari stelt G4S, de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, zes mensen met autismespectrumstoornis (ASS) te werk op Brussels Airport. Het proefproject verloopt in samenwerking met TRplus/Passwerk. De nieuwe werknemers staan in voor de X-ray screenings ter controle van de bagage van passagiers in de luchthaven. “Screeners zijn essentieel om de veiligheid op de luchthaven te bewerkstelligen. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier waardoor ze onregelmatigheden sneller opmerken. De eerste weken van onze nieuwe medewerkers tonen reeds aan dat ze alle kwaliteiten bezitten om het screeningsproces snel onder de knie te krijgen”, vertelt Jean-Paul Van Avermaet van G4S Belgium.

Perfectionisme en concentratievermogen

Onder begeleiding van TRplus/Passwerk stelt G4S sinds begin februari zes personen met autismespectrumstoornis tewerk. TRplus/Passwerk is een organisatie die mensen met autisme inzet in verschillende sectoren, waaronder ICT, en die loopbaanlang jobcoaching voorziet voor zijn medewerkers.

De medewerkers staan in voor de X-ray screening van de bagage van passagiers van Brussels Airport. Mensen met autisme kunnen zich erg goed concentreren en zijn perfectionistisch. Door hun detaillistische visie zijn ze goed in het herkennen van onregelmatigheden en patronen. Die focus en aandacht voor detail zorgen ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor het uitvoeren van de functie van screener.

“Voor mensen met autismespectrumstoornis is het niet altijd even gemakkelijk om op de reguliere arbeidsmarkt een job te vinden“, verduidelijkt Nico De Cleen van TRplus/Passwerk. “Functies zoals de screening van bagage op de luchthaven zijn echter op hun lijf geschreven. De sterkten van mensen met autisme sluiten perfect aan bij de jobvereisten van een goede screener.”

Diversiteit in jobs én profielen

De voorbije maanden hebben de screeners in spe een uitgebreide aanwervingsprocedure doorlopen. Er werd een aparte klasgroep opgericht waarbij de opleiding werd afgestemd op hun noden en in samenwerking met TRplus/Passwerk werd een individueel begeleidingsprofiel uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen, hebben G4S en TRplus/Passwerk in samenwerking met Brussels Airport een rustige werkruimte voorzien, weg van alle kenmerkende drukte van de luchthaven.

“Best People is één van onze belangrijkste groepswaarden”, stelt Jean-Paul Van Avermaet van G4S Belgium. “Maar Best People is niet gelimiteerd tot één bepaald profiel. Binnen onze organisatie is er een grote diversiteit aan jobs en dat betekent dat er ook een grote diversiteit aan profielen in aanmerking komt voor een job bij G4S. Kortom, waar wij naar streven in ons personeelsbestand, is een weerspiegeling van de beroepsbevolking te realiseren. Dit proefproject met TRplus/Passwerk past perfect binnen die visie.”

Dit project is ontstaan uit de gezamenlijke innovation meetings van G4S en Brussels Airport Company. Voor beide partijen is veiligheid een topprioriteit. Daarom wordt er voortdurend gezocht naar grensverleggende toepassingen die ten goede komen aan de security operaties.