BSCA laureaat van de Liantis awards: de luchthven werd beloond voor haar preventiebeleid

Ter gelegenheid van de 18de editie van de Liantis awards kreeg Brussels South Charleroi Airport een prijs voor haar beleid inzake preventie en welzijn op het werk. De beloning plaatste een filmpje in de kijker dat intern gemaakt werd door de grondafhandelaars om de arbeidsongevallen te verminderen en om de vaardigheden van ervaren agenten over te brengen naar de nieuwe medewerkers.

Liantis, een dienstengroep voor human resources, wil de concrete initiatieven die binnen de ondernemingen verwezenlijkt worden met het oog op de verbetering van het welzijn op het werk in de kijker zetten. Brussels South Charleroi Airport, winnaar in de categorie ‘welzijn & preventie’, heeft zich onderscheiden met een filmpje dat door de grondafhandelaars gemaakt werd met een GoPro, in samenwerking met de preventieadviseur van de luchthaven en de Arbeidsgeneesheer. Praktische adviezen over de afhandeling van de bagage in het ruim van een vliegtuig kunnen dus efficiënt doorgegeven worden aan de nieuwkomers in het bedrijf die als grondafhandelaars aan de slag gaan.

Het project dat door Brussels South Charleroi Airport werd ingediend kon de jury, bestaande uit specialisten uit de bedrijfs- en academische wereld, om twee redenen bekoren. De originaliteit van de benadering, vanuit een praktisch en didactisch oogpunt, waarbij de risicosituaties op een concrete manier benadrukt worden, heeft de jury gemotiveerd in haar beslissing om de prijs toe te kennen aan de luchthaven. Het tweede aspect loofde de motivatie en de betrokkenheid van de grondafhandelaars die actief meewerkten aan de verwezenlijking van het project.

“De Liantis Awards vormen een kostbare tool die ons in staat stelt de evoluties inzake personeelsbeleid, welzijn en preventie op het werk op te volgen. Zo kunnen we ook snel inspelen op nieuwe trends dankzij de eindwerken van studenten of de praktische ervaring van de werkgevers. Deze nieuwe en innovatieve benaderingen zullen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze dienstlevering”, zo luidt de uitleg van Philip VAN EECKHOUTE, afgevaardigd bestuurder bij Liantis.

Jean-Jacques CLOQUET, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport: “Wij zijn vereerd dat we deze prijs kregen in het kader van de promotie van het welzijn op het werk. We kunnen alleen maar blij zijn met de vooruitgang met betrekking tot de verbetering van de werkomstandigheden op onze luchthaven en we willen iedereen feliciteren met het geleverde werk voor de verwezenlijking van dit project. Ons aller bijdragen maken het succes van de luchthaven. Door te waken over het welzijn van alle schakels van de keten slagen we erin onze doelstellingen te bereiken en bieden we onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening. Deze awards zijn het resultaat van een kwalitatief werk dat geleverd wordt door alle medewerkers van Brussels South Charleroi Airport. ”