Busbedrijven springen bij om covid19 testcapaciteit te verhogen

In een reactie op eerdere berichten met betrekking tot de “Sneltestbus” wil BAAV, de Beroepsfederatie van Autobus- en Autocarbedrijven Vlaanderen, haar steun betuigen aan de initiatieven die diverse autobus- en autocarbedrijven ontwikkelen met de bedoeling om de overbelasting van de medische staf, zoals huisartsen en zorgpersoneel, enigszins te verlichten.

Een dergelijk initiatief als de sneltestbus wordt pas gelanceerd nadat er een intens overleg aan vooraf ging met medische diensten en overheden. Op die manier kan er afgetoetst worden of het initiatief medisch verantwoord is en een aanvulling kan vormen op de bestaande dienstverlening.

De sneltesten die in de sneltestbus gebruikt worden hebben een WHO-goedkeuring en worden ook door de Belgische overheid gebruikt. Elke test wordt afgenomen door medisch geschoold personeel. Mensen die positief testen, worden onmiddellijk doorverwezen naar de huisarts. Alle privacyreglementeringen worden hierbij in acht genomen.

Dat het bestaan van een sneltestbus zijn maatschappelijke en economische meerwaarde heeft blijkt duidelijk uit de vraag die er bestaat langs bedrijfszijde. Negentig procent van de activiteiten van de sneltestbus bestaan immers uit het beantwoorden van aanvragen van allerhande bedrijven en instellingen. Een sneltestbus kan voor een bedrijf dé manier zijn om snel te kunnen reageren wanneer een medewerker besmet werd. Op die manier kan het bedrijf zijn economische activiteiten verderzetten, terwijl de verspreiding van het virus ingedijkt wordt.

Daarnaast stelt de sneltestbus zich ook ter beschikking van asymptomatische mensen die zich graag willen laten testen door zich op bepaalde locaties op te stellen.

Positieve testen dragen met een quasi zekerheid bij tot het beter indijken van de overdracht van het virus. Het is een correcte en complementaire dienstverlening waarvoor op vandaag niet genoeg capaciteit bestaat bij huisartsen en het ziekenhuispersoneel.

Een bus is een mobiele testruimte en kan de dienstverlening eender waar aanbieden waar ze nodig is op dat moment: bij een bedrijf, in een bepaalde stad of omgeving, enz. Als federatie waarderen wij deze efficiënte en creatieve inzet van mensen en middelen van onze leden en kunnen we dit dan ook voluit ondersteunen.