Carrefour België ondertekent Green deal rond klimaatvriendelijke koeling

Deze maand heeft de Vlaamse Regering, meer bepaald minister van Energie Zuhal Demir, een negende Green Deal gesloten. Deze nieuwe Green Deal is een initiatief van VEKA en VLAIO in samenwerking met sectorfederaties Comeos, Frixis en Agoria. Hiermee engageren ze zich om het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen in supermarkten en andere voedingswinkels te verminderen. Duurzaamheid staat centraal bij elke strategische beslissing die Carrefour, dus vanzelfsprekend zet de keten ook haar schouders onder deze Green Deal.

Naast gas en elektriciteit, zijn koelvloeistoffen één van de grootste boosdoeners in de uitstoot van broeikasgassen door supermarkten. Deze vloeistoffen worden frequent gebruikt in koelinstallaties (zoals diepvriezers en koelkasten) en kunnen dus een aanzienlijke negatieve impact hebben op het milieu. Net daarom heeft de Vlaamse Regering nu een nieuwe Green Deal gesloten, op initiatief van VEKA en VLAIO en in samenwerking met de sectorfederaties Comeos (handel), Frixis (koeling) en Agoria (technologie). Carrefour België heeft zich ook aangesloten bij het project door de Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling mee te ondertekenen.

Voor de supermarktketen is engagement niet helemaal nieuw, aangezien ze in 2015 al de ambitie toonde om milieuvriendelijke oplossingen te zoeken en bij te dragen tot een koolstofarme economie. Eén van de pijlers van dit actieplan was net om de CO2-uitstoot via koelvloeistoffen te verminderen, door de geleidelijke afbouw van gefluoreerde broeikasgassen en de introductie van natuurlijke koelmiddelen. Dankzij deze strategische keuze kan Carrefour zich intussen een expert ter zake noemen.

“Met trots kunnen we vanaf nu zeggen dat ook wij onze sociale verplichting zullen nakomen; we gaan zelfs nog een stap verder. 50% van de commerciële koelinstallaties in onze eigen winkels draait namelijk al op milieuvriendelijke koelgassen. Die zijn bovendien 4000 keer minder vervuilend dan de klassieke koelvloeistoffen waar de Green Deal komaf mee wilt maken. Op die manier, en dankzij de herbevestiging van onze ISO 50.001 certificering (energiebeheer), hebben we onze uitstoot met 60 procent kunnen verminderen ten opzichte van 2010”, verduidelijkt Pascal Léglise, CSR-Quality Director van Carrefour België.