Carrefour zet zich in voor bescherming biodiversiteit

Carrefour zet zich in voor de voedseltransitie, die de overgang inhoudt van de huidige modellen naar praktijken die het milieu en de biodiversiteit meer respecteren, alsook de ontwikkeling van agro-ecologie en korte circuits, de vermindering van pesticiden en koolstofemissies, en de versterking van de gezondheid door kwaliteitsvoeding. Om de biodiversiteit te behouden, zet Carrefour zich in voor verschillende concrete acties zoals de ontwikkeling van Kwaliteitsketen Carrefour, de inzet van biologische en regeneratieve landbouw door producenten te ondersteunen bij hun omschakeling naar dit type landbouw. Tegelijkertijd verdedigt Carrefour duurzame visserij en strijdt het tegen ontbossing.

Carrefour beschermt de biodiversiteit via verschillende concrete acties:

  1. Ontwikkeling van Kwaliteitsketen Carrefour (KKC) met betrekking tot biodiversiteit

Carrefour is bezig het gebruik van synthetische pesticiden in zijn plantaardige sectoren te verminderen of zelfs af te schaffen. Met de KKC ondersteunt het bedrijf zijn partner-producenten naar een meer duurzame landbouw met natuurlijke alternatieven voor onder meer synthetische bestrijdingsmiddelen. Deze landbouwmethoden zijn vastgelegd in de specificaties en worden op het terrein gecontroleerd door een derde organisatie.

  1. Steun voor biologische en regeneratieve landbouw

Carrefour steunt de biodiversiteit door de ontwikkeling van biologische en regeneratieve landbouw. Met MiiMOSA – een crowdfundingplatform – ondersteunt het bedrijf voor het tweede achtereenvolgende jaar producenten bij hun omschakeling naar deze vorm van landbouw. De oproep tot het indienen van projecten loopt tot eind december 2022.

  1. Bevordering van duurzame visserij

Carrefour is de enige retailer in België die ASC en MSC gecertificeerde vis te koop aanbiedt bij zijn 40 visloketten in België. Carrefour zet zich al enkele jaren in voor de bestrijding van overbevissing. Duurzaamheid staat centraal bij het bedrijf. Daarom keurt Carrefour het nieuwe, door de Belgische visserijsector gecreëerde erkenningslabel “Naar een duurzame visserij” goed, een verbintenis die de inspanningen van de detailhandelaar voor een verantwoorde en duurzame visserij versterkt..

  1. Strijd tegen ontbossing

Carrefour zet zich in om ontbossing tegen te gaan, en deze strijd wordt gevolgd via verschillende indicatoren zoals palmolie, het gebruik van FSC-PEFC-gecertificeerd hout en papier, soja in diervoeding (zie KKC) en duurzame cacao. De doelstelling van het bedrijf is om tegen 2025 een reductie van 100% te bereiken voor prioritaire grondstoffen (palmolie, hout en papier, soja en cacao).

Carrefour werkt aan een actieplan voor duurzame bossen met betrekking tot producten die verband houden met ontbossing, dat tegen eind 2025 moet worden uitgevoerd (palmolie, hout en papier, soja, cacao, papieren verpakkingen, textielvezels). Het bedrijf streeft ernaar grondstoffen te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen. Een andere doelstelling is soja uit diervoeder te bannen (verantwoordelijk voor ontbossing), evenals palmolie en cacao. Wat palmolie betreft, is Carrefour de meest geëngageerde retailer op de markt, zoals Rikolto benadrukt.

  1. Hulp aan verenigingen die de biodiversiteit verdedigen

Carrefour steunt de vereniging Regenacterre, die Belgische boeren helpt bij hun ecologische omschakeling. Na een eerste actie in augustus 2022 die 22.903 euro opbracht, kwam het bedrijf vervolgens in september 2022 in actie via de Carrefour Foundation en schonk voor 2022 123.000 euro aan de non-profitorganisatie. In België won FARM FOR GOOD de projectoproep Together for the food transition 2022. De Carrefour Foundation steunt de ontwikkeling van hun project met 30.000 euro. Zij pleiten voor een landbouw die de aarde en de mensen respecteert door boeren te helpen collectief te slagen in hun agro-ecologische transitie. Hun project bestaat uit de ondersteuning van 4 voedselketens: mosterd, broodgranen, brouwgerst en eiwithoudende erwten. Unieke producten die de biodiversiteit ondersteunen zijn het directe resultaat.