Composteerbare rietjes in RIU-hotels in Spaje, Portigal en Kaapverdië

Vanaf 1 juni biedt RIU Hotels & Resorts de gasten composteerbare rietjes aan in de hotels in Spanje en Portugal. In Kaapverdië gebeurt dit een maand later. Het initiatief van de afdeling Inkoop van de hotelketen in samenwerking met leverancier Emicela houdt in dat alle huidige verpakkingen vervangen zullen worden door duurzame verpakkingen met het doel de uitstoot van CO2 en de hoeveelheid afval te verminderen en de bescherming van het milieu te bevorderen.

De rietjes, die samen met het organisch afval in minder dan anderhalve maand verteren, zijn al te vinden in de meer dan 35 RIU-hotels op de Canarische Eilanden, de Balearen, Madeira, de eilanden Sal en Boavista in Kaapverdië en in Andalusië en de Algarve, zijn 100% biologisch afbreekbaar en verteren samen met het organisch afval en veranderen zo in compost of mest. Afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur varieert de afbraaktijd, maar onder normale omstandigheden duurt dit proces 40 dagen en het laat geen zichtbare of toxische residuen achter. Een hele prestatie, zeker als er rekening wordt gehouden met het feit dat een gewoon rietje 300 jaar nodig heeft om te vergaan.

Ter bevordering van goede gewoontes en de vermindering van het gebruik van rietjes in de bars en restaurants heeft RIU de procedure van het aanbod aan de gast aangepast. Alleen rietjes die biologisch afbreekbaar zijn worden uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de gast geserveerd, uitgezonderd de enkele cocktails waarbij rietjes onmisbaar zijn. Bovendien wordt het scheiden van afval onder de aandacht gebracht van het personeel van de bars en restaurants en worden zij ingelicht over het feit dat de rietjes in de container voor organisch afval moeten worden gegooid, omdat zij biologisch afbreekbaar zijn.

RIU Hotels loopt met dit initiatief vooruit op het wetsvoorstel ter Preventie van Afval, dat naar verwachting zal worden goedgekeurd door de regionale regering van de Balearen om het eenmalig gebruik van plastic uit te kunnen bannen. Deze wet wordt vanaf 1 januari 2020 van kracht, waardoor het verdelen en verhandelen van plastic rietjes en plastic verpakkingsmateriaal zal dan verboden zijn.

In Spanje worden per jaar meer dan 5.000 miljoen rietjes gebruikt, maar voor het gebruik in de hele wereld loopt dit aantal op tot 1.000 miljoen rietjes per dag. Hoewel ze in sommige cocktails onschuldig en decoratief lijken, worden ze beschouwd als een belangrijke bron van zwerfvuil op zee en maken zij 4% uit van de 8 miljoen ton plastic afval wereldwijd. www.riu.com