Costa Cruises valt in de prijzen voor het ethisch omgaan met voedsel

In 2016 engageerden de Verenigde Naties zich voor een duurzame ontwikkeling van de mensheid en de planeet. Onder de naam United Nations 2030 Agenda werd een ambitieus programma uitgeschreven met 17 duurzaamheidsdoelstellingen en 169 targets, voor een beter klimaat en ter bestrijding van armoede en onrecht.

Costa Cruises, die bemanningen en passagiers van over de hele wereld verbindt, zag de mogelijkheid om zich als bedrijf mee in te zetten voor dit ambitieuze plan. Costa Cruises legde met het “4GOODFOOD” programma de focus op de duurzaamheid van het element voedsel, en in het bijzonder op het vermijden van verspilling.

Onlangs werd Costa Cruises daarvoor gelauwerd. Tijdens de derde editie van de Ayming Business Performances Awards, op 23 mei in Parijs, kreeg Costa Cruises een award voor het “4GOODFOOD” programma.

Wat is “4GOODFOOD”?

Elk jaar gaan meer dan een miljoen passagiers op cruise met een van de vijftien schepen van Costa. In het constante streven naar meer duurzaamheid in alle operationele aspecten werd het element voedsel als erg belangrijk gezien. Het basisidee is dat het niet kan niet zijn dat er aan de ene kant honger is in de wereld, en dat elders eten wordt weggegooid.

Daarom startte men bij Costa Cruises met het ambitieuze plan om tegen 2020 het voedselafval te halveren. Het werd een succes. In één jaar tijd werd de verspilling van eten met 35% gereduceerd.

Het programma gaat echter nog verder dan enkel het aspect van de overschotten. Ook volgende zaken werden aangepakt:

  • Gezonde voeding. Costa Cruises heeft het gastronomisch aanbod volledig herwerkt, met als hoofddoel het creëren van een bewustzijn voor gezondere voeding. Er is nog meer aandacht voor het Italiaans culinair patrimonium, met seizoeningrediënten, meer fruit, groenten en granen. Vegetariërs werden evenmin vergeten.
  • Door het digitaliseren van de grootkeukens wordt verspilling tegengegaan vanaf de bron. Meten is weten. In samenwerking met het innovatieve bedrijf Winnow werd een systeem geïnstalleerd zodat aan de hand van metingen kan gewerkt worden aan een efficiënte voedselbereiding met minimaal afval. Tegelijk wordt de bewustwording bij het personeel continue aangescherpt, met o.a. opleidingen.
  • “Neem niet meer dan je kan eten”, is iets wat veel ouders hun kinderen aanleren. Met de “Taste, don’t Waste” campagne vraagt Costa aan de passagiers om verspilling te vermijden, vooral in het buffetrestaurant.
  • Wat Costa uitspaart door minder verspilling wordt door de rederij geïnvesteerd in het project “Orti in Africa” (Tuinen in Afrika), van de organisatie Slow Food Foundation for Biodiversity. Costa lag aan de basis van de oprichting van 50 “tuinen” in Mozambique, Zuid-Afrika en Tanzania.

Costa tekende eveneens een akkoord met FEBA, de Europese Federatie van Voedselbanken. Sinds de zomer van 2017 werden meer dan 100.000 maaltijden geschonken aan hulpbehoevenden, via lokale partners in Italiaanse, Spaanse en Franse havens.

Quote George Azouze, president Costa Cruise Frankrijk: “Met het 4GOODFOOD programma hebben wij de intentie om voedselafval tegen 2020 te halveren. Dat is tien jaar vroeger dan de deadline die de Verenigde Naties hebben opgelegd. Het is een geïntegreerd, allesomvattend programma dat bestaat uit het evalueren van de manier waarop we onze gerechten bereiden, het vergroten van het bewustzijn bij de gasten en hen bij dit project te betrekken samen met de bemanning en de gemeenschappen die profiteren van het doeltreffend gebruik van de voedseloverschotten. 4GOODFOOD was een uitdaging omdat niemand in onze sector ooit zoiets heeft gedaan. De resultaten geven ons gelijk: in iets meer dan een jaar hebben we een voedselverspilling met 35% kunnen verminderen”.

Ayming, dat de awards toekent, is een internationaal bedrijf dat grote firma’s adviseert om op een duurzame manier te groeien. Volgens Hervé Amar, voorzitter van Ayming, willen de Business Performances Awards uitzonderlijke bedrijven in de bloemetjes zetten omwille van uitzonderlijke, innovatieve en geëngageerde prestaties. www.costacruises.nl