Covid-19 impact op de luchtvaart : Luchthaven Antwerpen

De luchthavenactiviteiten namen in Antwerpen een vliegende start dit jaar en zette zo de trend van eind 2019 verder in de eerste 3 maanden van 2020. Zo zouden we een voortreffelijk eerste kwartaal afsluiten mede door een uitstekende bezetting van de toestellen van Air Antwerp en TUI fly.

Het landschap van Europa veranderde al heel snel met landgrenzen die begin maart werden gesloten door een exponentiële toename van het aantal besmettingen. Deze situatie bleek al gauw onhoudbaar waardoor eerst Air Antwerp en vervolgens TUI fly dan ook beslisten, naar analogie met andere luchtvaartmaatschappijen, om tijdelijk hun operaties op te schorten in het belang van alle passagiers en personeelsleden. De impact op trafiekcijfers is dan ook voor de maand maart significant. Wat een schitterend eerste kwartaal moest worden is door ‘corona’ nu heel gewoontjes.

Passagierscijfers : De impact van COVID-19 is aanzienlijk. Het aantal passagiers daalde met 43,7% tot 9.806 t.o.v. 17.433 passagiers in maart 2019. Toch kunnen we de eerste 3 maanden van het jaar afsluiten met een bescheiden groei van 0,5% ten opzichte van 2019. De lichte toename in dit eerste kwartaal kunnen we toeschrijven aan de succesvolle zakenvluchten van Air Antwerp naar London City. Verder was de bezetting van TUI fly ook uitstekend. Echter, we merkten wel een daling op van het aantal businessvluchten in de maand maart vanuit de luchthaven Antwerpen. Bijgevolg daalde ook het aantal passagiers binnen dit segment.

Vooruitzichten : Gezien het strategische belang van onze regionale luchthaven hebben wij dan ook, in nauw overleg met de Vlaamse en de Federale Overheid, geen kostbare tijd verloren om onze verantwoordelijkheid te nemen en te anticiperen in deze uiterst volatiele omstandigheden. Het luchtverkeer op de luchthaven van Antwerpen is inmiddels sterk gereduceerd en beperkt zich voorlopig enkel tot essentiële businessvluchten, repatriëringen, foto- en inspectievluchten, overheidsvluchten. Het leek ons dan ook zinvol en nuttig vanuit economisch oogpunt om alle operaties te bundelen binnen het aangepast regime van minimumbezetting van alle personeelsleden. We zijn onze personeelsleden en luchthavengebruikers dan ook erg dankbaar voor de flexibiliteit die ze aan de dag leggen in dit corona tijdperk. Het is duidelijk dat het collectief belang van een goede gezondheid primeert.

Het ziet ernaar uit dat het tweede kwartaal geen ‘walk in the park’ zal zijn voor onze luchthaven. De luchthavendirectie staat in nauw contact met de operatoren, de Vlaamse en de Federale Overheid, om de perspectieven voor de zomerprogrammatie te bespreken.

“Dat we nog enkele weken absolute quarantaine voor de boeg hebben, doet ons realiseren dat het virus hoe dan ook een zware tol eist. COVID-19 verlamt de luchtvaartsector in zijn totaliteit maar we moeten hoopvol zijn en durven stellen dat een groeiende sector als de luchtvaart ook deze crisis zal te boven komen”, aldus Marcel Buelens.