Covid-19 pandemie heeft zware impact op Brussels airlines

De luchtvaartmaatschappij sluit 2020 af met een gecorrigeerde EBIT van -293 miljoen euro: •In lijn met de verwachtingen als gevolg van de Covid-19-crisis heeft Brussels Airlines in het boekjaar 2020 een verlies geboekt van 293 miljoen euro. •Verliezen en cash-outs beperkt door strenge kostenbesparings- en cashmanagementmaatregelen. •De inkomsten daalden met 72% tot 414 miljoen euro en de bedrijfskosten daalden met 53%, voornamelijk als gevolg van een lagere productie. •Het aantal passagiers daalde met 77% tot 2,4 miljoen. •Transformatieplan Reboot werd geïntensiveerd en versneld om de gevolgen van de crisis tegen te gaan en de basis te leggen voor winstgevendheid tegen 2023. •2021 voorziet in een geleidelijke capaciteitsopbouw, maar zal een moeilijk jaar blijven. Het zomerseizoen is belangrijk.

2020 was een ongezien jaar voor de luchtvaartsector, ook voor Brussels Airlines. Met een herstructureringsplan dat begin 2020 al aan de gang was, kende Brussels Airlines een goede start in januari en februari, toen plots de vraag snel begon af te brokkelen wanneer het Coronavirus zijn weg naar Europa vond. Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een wereldwijde lockdown, toen Brussels Airlines eind maart besloot haar vloot gedurende 12 weken aan de grond te houden, waarbij alleen nog repatriërings- en vrachtvluchten werden uitgevoerd. Op 15 juni hervatte de maatschappij een beperkt vluchtschema met heel strak capaciteitsbeheer om cashpositieve operaties te garanderen en haar cashpositie tegen verdere verslechtering te beschermen. Tot dusver is Brussels Airlines er sinds de heropstart in juni in geslaagd om elke week cash-positief te opereren, d.w.z. alle vluchtgerelateerde cash-outs te dekken met de respectieve inkomsten. Vaste kosten zoals vliegtuigleningen, personeelskosten, huur enz. blijven echter nog steeds bestaan en worden niet gedekt door het huidige lage vliegniveau.

De zomer van 2020 vertoonde een veelbelovende hervatting van het vliegverkeer, met een sterke vraag op zowel het Europese vakantienetwerk als op het Afrikaanse netwerk. Een tweede golf van Covid-19 heeft de vraag na de zomer echter weer afgeremd. Als gevolg van de reisrestricties wereldwijd en om de cash-positieve vliegdoelstelling te halen, daalde de capaciteit verder in oktober en november en bereikte een niveau van -78% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Omdat de vraag in het Afrikaanse segment veel stabieler bleef dan op de Europese sector, verlegde de luchtvaartmaatschappij haar focus voor het winterseizoen naar haar Afrikaanse portfolio, in combinatie met haar Europese feedervluchten. Rond de eindejaarsvakantie werd opnieuw een piek in de vraag opgetekend op het Europese vakantiesegment en op het Afrikaanse netwerk. De volledige jaarcapaciteit werd zwaar getroffen door de crisis, met 74% minder vluchten in vergelijking met het jaar voordien.

Nieuwe CEO

Sinds 1 maart is Peter Gerber de nieuwe CEO van Brussels Airlines. Naast zijn rol als CEO en CCO van Brussels Airlines, treedt Peter Gerber ook op als Chief Representative for European Affairs voor de Lufthansa Group. Zijn focus zal liggen op het waarborgen van de continuïteit bij de luchtvaartmaatschappij, het verder implementeren van het Reboot Plus plan om een rendabele toekomst voor het bedrijf te creëren en de luchtvaartmaatschappij op een duurzame manier door de crisis te loodsen.

Reboot Plus legt de basis voor een rendabele toekomst

Om een antwoord te bieden op de crisis en de verwachting van een traag herstel van de marktvraag, alsook om de basis te leggen voor een veerkrachtig en duurzaam bedrijf na de crisis, heeft Brussels Airlines haar Reboot transformatieplan geïntensifieerd en versneld, door haar vloot met 25% in te krimpen en haar personeelsbestand met 20%, dankzij de financiële steun van Lufthansa (170 miljoen EUR cash injectie, waarvan 70 miljoen voor de herstructurering). In het kader van de aanpassing van de vloot werden de gebruiksrechten van twee Airbus A330-200’s en acht Airbus A319’s afgeschreven. Dankzij een akkoord met de sociale partners kon de luchtvaartmaatschappij 80% van haar personeel aan boord houden. Dankzij alternatieve maatregelen om het bedrijf vrijwillig te verlaten, werden gedwongen ontslagen tot een minimum beperkt. 18% van de 20% personeelsinkrimping is vandaag gerealiseerd en alle afspraken om de vloot in te krimpen zijn gemaakt. Bovendien werd met alle werknemersgroepen onderhandeld over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Bovendien werd door de Belgische regering een staatslening van 290 miljoen euro toegekend om de crisis te doorstaan, waarvan Brussels Airlines in december een eerste schijf en in februari een tweede schijf heeft opgenomen.

Vooruitzichten 2021

Brussels Airlines plant momenteel een geleidelijke capaciteitsverhoging naar de zomer toe om haar positie als home carrier van België te versterken met een sterke focus op leisure en haar Afrika-netwerk. Flexibiliteit blijft echter essentieel aangezien de crisis zeer onvoorspelbaar blijft en de reisbeperkingen het boekingspatroon van klanten grondig hebben gewijzigd, met een verschuiving naar zeer last minute boekingen. Voor het hele jaar plant de luchtvaartmaatschappij om het dubbel van de capaciteit van 2020 te vliegen.