Cruise-organisatie CLIA

Terwijl de hele reissector een gedwongen winterslaap ondergaat is cruise-organisatie CLIA hard bezig met het helpen van reisagenten om zich klaar te maken voor het post-corona tijdperk. “We komen terug, net als de getijden,’ is de slogan.

Op haar ledenplatform cruiseexperts.org lanceert CLIA een nieuwe module, die door alle Belgische reisprofessionals kan gelezen worden (dus ook niet-leden).

Het doel van de module is tweeledig: In de eerste plaats wil CLIA laten zien dat er nogal wat gebeurt in de cruisewereld. Cruises zijn een succesvolle vorm van toerisme dat een groeiend aantal mensen weet te bekoren. Met eenvoudige grafieken en cijfermateriaal kan de lezer zich een goed beeld vormen van het globale karakter.

CLIA blijft hameren op de economische impact, iets wat door beleidmakers niet altijd wordt erkend. Het is een miljardeneconomie die werk geeft aan ontzettend veel mensen. Terwijl de oceaancruiseschepen slechts één procent van de wereldwijde koopvaardijvloot uitmaakt, zijn het net de passagiersschepen die uitmunten door innovaties op gebied van milieu en ecologie. Dat wordt te vaak genegeerd of fout voorgesteld. Tot slot hamert CLIA op het feit dat de cruisesector al lang een van de best uitgeruste en meest ervaren sectoren is op gebied van gezondheidspreventie.

Anderzijds wil CLIA met deze module ook niet-leden overtuigen om zich aan te sluiten. Het document bevat informatie over het hoe en waarom van het lidmaatschap en de doelstellingen van CLIA.

Binnenkort migreert het platform cruiseexperts.org naar de globale website cruising.org

Cruise Lines International Association (CLIA) is de grootste brancheorganisatie van cruiserederijen ter wereld, die de sector met één stem vertegenwoordigt als gezaghebbende instantie van de wereldwijde cruisegemeenschap. De organisatie telt 15 kantoren wereldwijd en is vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australazië. CLIA promoot de cruise-ervaring en ondersteunt maatregelen en praktijken die veilige, gezonde en duurzame cruiseomstandigheden bevorderen voor de ruim 30 miljoen jaarlijkse cruisepassagiers. Onder haar leden vinden we ’s werelds meest prestigieuze zee-, rivier- en gespecialiseerde cruisemaatschappijen; hoogopgeleide erkende reisagenten; leveranciers en partners van cruisemaatschappijen, zoals havens en bestemmingen, scheepsontwerpers en zakelijke dienstverleners. CLIA heeft een missie: als gemeenschappelijke wereldwijde organisatie haar leden helpen slagen door de gemeenschappelijke belangen van de cruisegemeenschap te verdedigen, opleidingen te verstrekken en cruises te promoten. Meer informatie: surf naar www.cruising.org