Disrupt Agriculture is het motto van de eerste start-up days van Fruit Logistica

Onder het motto „Disrupt Agriculture“ vindt op 8 februari 2019 de eerste Start-up Day plaats van de FRUIT LOGISTICA.

Dit motto staat symbool voor de vele uitdagingen van de landbouw in de nabije en de verre toekomst. Volgens schattingen van deskundigen zal de planeet tegen 2050 door ongeveer tien miljard mensen worden bevolkt. De landbouwproductie moet worden verhoogd om de behoefte naar landbouwproducten/levensmiddelen op de lange termijn te kunnen dekken. Zij moeten efficiënter, actiever en flexibeler worden. De wereldwijde digitale transformatie biedt ook in de landbouwsector en voor de teelt van groenten en fruit veel opties voor oplossingen. Innovatieve startups zijn vaak de creatieve bron in dit relatief nieuwe gebied. Op Start-up Day presenteren 20 van hen binnen tien minuten hun ingrijpende oplossingen voor de branche.

“Met de Start-up Day hebben we een uniek en toekomstgericht platform voor de branche gecreëerd en stimuleren hiermee de innovatieve omslag in de waardeketen. De FRUIT LOGISTICA is hiervoor, als toonaangevende vakbeurs voor de wereldwijde agf-handel, de ideale locatie, want dit is de enige plaats waar alle belangrijke vertegenwoordigers uit de branche samenkomen”, zegt Madlen Miserius, Senior Product Manager van de FRUIT LOGISTICA. De Start-up Day is toegespitst op de toekomstgerichte prioritaire thema’s Digital Farming, AgTech en Supply Chain Management.

Startups op het gebied van Digital Farming proberen met digitale oplossingen de agrarische processen te optimaliseren en zo efficiënt en duurzaam te kunnen werken. De Israëlische startup AgriTask heeft zich ten doel gesteld de productiviteit van de landbouw door middel van het gebruik van landbouwgegevens en geavanceerde technologieën te verhogen. Om dit te waarborgen heeft AgriTask een managementtool voor ondernemingen in het agro-ecosysteem ontwikkeld.

Ook van de Nederlandse AgTech startup PATS Indoor Drone Solutions maakt gebruik van de voortgang van de digitale transformatie. Kleine drones worden zelfstandig ingezet in het bestrijden van insecten en ongedierte. Met deze oplossing worden vliegende schadelijke insecten, bijvoorbeeld motten, gedetecteerd en verdelgd. Dit voorkomt dat het ongedierte zich verder verspreidt, vermindert de behoefte aan (bio-)insecticiden en minimaliseert de hoeveelheid werk die met gewasbescherming gepaard gaat.

De reductie van de werkbelasting is ook een van de doelstellingen van het Supply Chain Management. De Amerikaanse startup ImpactVision probeert met haar idee de productconsistentie te verhogen en de kwaliteitscontrole te automatiseren. Met behulp van hyperspectrale beeldvormingstechnologieën kunnen eigenschappen als versheid, rijpheid, pH-waarde evenals de locatie van vreemde voorwerpen in realtime en niet-invasief worden bepaald. Tegelijkertijd wordt het transportproces geoptimaliseerd.

Ook de Nieuw-Zeelandse startup Sparrows is actief bij de optimalisatie van het transportproces. Het bedrijf biedt klanten een betere zichtbaarheid, transparantie en controle over de waardeketen. Hiervoor combineert het hoogwaardige software met robuuste hardware. De apparaten worden rechtstreeks met de lading verbonden in plaats van met het voertuig. Tijdens het transport heeft de klant in realtime toegang tot locatie- en temperatuurgegevens.

Gedetailleerde informatie over de deelnemende startups en hun branche-oplossingen kunnen online in de Virtual Market Place en op de website van de FRUIT LOGISTICA worden gevonden.