Fruit Logistica: data-gestuurde ontwrichting en duurzaamheid

Net als bij de productie zelf moeten data worden ontwikkeld en verzameld met het potentieel om de toeleveringsketen van versproducten beter beheersbaar, meer voorspelbaar en duurzamer te maken, voordat van de vruchten van die arbeid kan worden geprofiteerd.

Baanbrekende innovators, geïnspireerde visionairs en ontwrichtende ondernemers met de middelen om precies dat te doen, zetten digitale landbouw en precisielandbouw centraal op de tweede FRUIT LOGISTICA Start-up Day die op vrijdag 7 februari 2020 plaatsvindt.

In het verlengde van het thema Disrupt Agriculture heeft ‘s werelds toonaangevende beurs voor de internationale versproductensector twintig van de meest belangwekkende startende technologiebedrijven in de agf-sector uitgenodigd om hun producten en oplossingen op de laatste dag te demonstreren.

Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld het Israëlische bedrijf FruitSpec dat fruittelers helpt hun opbrengsten meer dan zes maanden vooruit nauwkeurig te voorspellen, evenals de Nederlandse start-up Gearbox Innovations, wiens camera’s, algoritmes en sensoren samen een bijna autonome productie mogelijk maken door dagelijks de plantengroei en kwaliteit te meten.

Duurzaamheid zal een terugkerend thema zijn tijdens de FRUIT LOGISTICA 2020 en het streven naar een vermindering van voedselverspilling zal een belangrijk aspect zijn tijdens de FRUIT LOGISTICA Start-up Day.

Eén deelnemer, de Amerikaanse start-up StixFresh, heeft een sticker ontwikkeld die de houdbaarheid van fruit met maar liefst twee weken kan verlengen. Een andere exposant, het Britse LettUs Grow, demonstreert haar indoor landbouwsysteem dat een klimaatbestendig gewas oplevert ondanks het feit dat er geen aarde of pesticiden worden gebruikt.

“Er gebeurt zoveel als het gaat om innovatie in de gehele versproductensector dat velen in de sector het moeilijk vinden om te weten waar eerst te zoeken naar inspirerende nieuwe ideeën,” aldus Madlen Miserius, Senior Product Manager van de FRUIT LOGISTICA. “Onze Start-up Day kan helpen bij het identificeren van deze belangrijke nieuwe trends. Het afgelopen jaar was het een groot succes en wij brengen dit graag terug om briljante nieuwe concepten te tonen waarmee groenten en fruit over de hele wereld worden verbouwd en verkocht.”

Meer informatie over FRUIT LOGISTICA Start-up Day – waaronder informatie over elke deelnemende start-up en hun bedrijfsmodel – kan online worden gevonden op de Virtual Market Place en op de website van FRUIT LOGISTICA.