Geen onnodige chemobehandelingen meer bij borstkanker

Chemotherapie is een bijzonder belastende behandeling voor je lichaam, maar wel vaak een noodzakelijke die levens redt. Na een borstoperatie vernietigt chemo microscopisch kleine uitzaaiingen, ook als je die niet kunt opsporen. Helaas zijn niet te onderschatten klachten na de behandeling vaak te linken aan chemo, zoals haaruitval en geheugenproblemen. Een genexpressietest die lotgenoten onnodige chemo kan besparen wordt vanaf 1 juli terugbetaald. Het gaat over de zogenaamde MammaPrint- en Oncotype Dx-testen. Bij hormoongevoelige borstkanker kan deze test het risico op herval bepalen. Is je risico laag, dan heb je niets te winnen bij chemotherapie en kan jou die loodzware behandeling met een gerust hart bespaard worden. Het grote probleem was tot vandaag de kostprijs.

Think Pink is dan ook erg tevreden dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block vanaf 1 juli een proefproject opstart in de erkende borstklinieken voor deze genexpressietesten. Hiervoor werd een budget van € 2 miljoen vrijgemaakt, om bij lotgenoten in een vroeg stadium van de ziekte een MammaPrint- of Oncotype Dx-test uit te voeren.

“Deze testen worden al langer uitgevoerd in onze buurlanden. Ze kunnen borstkankerpatiënten niet alleen veel onnodig leed besparen, maar op termijn ook een besparing vormen voor de sociale zekerheid. Onnodige chemobehandelingen en dure nazorg kunnen zo vermeden worden bij borstkankerbehandelingen. We zijn erg tevreden dat de minister hier mee ingaat op een van de prioriteiten van onze rondetafelconferentie borstkanker vorig jaar”, vertelt Joke Carlier, woordvoerder van Think Pink.

Proefproject in erkende borstklinieken

Welke patiënten in aanmerking komt voor de gratis test beslissen de erkende borstklinieken die meewerken aan het project. De arts mag bovendien geen supplementen aanrekenen. Het testproject loopt over 3 jaar. “Mits positieve evaluatie kunnen we dan komen tot een permanente en algemene terugbetaling. Het is alvast een van de topprioriteiten om de behandeling van borstkanker verder te verbeteren de komende jaren”, besluit Joke Carlier.

Elk jaar krijgen zo’n 10.800 vrouwen in ons land borstkanker. De genezingskansen blijven stijgen en bedragen momenteel meer dan 90 % na 5 jaar. Toch is er nog heel wat ruimte voor verbetering. Daarom organiseert Think Pink dit najaar voor de tweede maal een rondetafelconferentie rond borstkanker, om samen met tientallen specialisten, zorgverstrekkers en de overheid de prioriteiten voor de komende 5 jaar vast te leggen.

THINK PINK vraagt aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt

Think Pink heeft vier duidelijke doelstellingen: informeren, sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek financieren en zorg- en nazorgprojecten ondersteunen. Die doelstellingen maakt Think Pink waar via drie fondsen. Zo helpt het Geef om Haar Fonds vrouwen bij de aankoop van een pruik. Met een klein gebaar of extra steun wil het Share your Care Fonds van Think Pink het leven met of na borstkanker makkelijker maken, in en buiten borstklinieken. En het SMART Fonds van Think Pink financiert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methodes voor opsporing, behandeling en nazorg van borstkanker in België.