Geluksexpert ontrafelt het geheim …

van geluk in (werk)boek en app

 

‘De Geluksmeter’ monitort en vergroot het persoonlijke geluk

Geluksexpert en bewustzijnsonderzoeker Joost Vanhove is erin geslaagd om voor het eerst in kaart te krijgen wat iemands geluk bepaalt. De hoofdbestanddelen van geluk heeft hij in een uniek model gegoten, aan de hand waarvan ieders geluk kan worden gemonitord en vergroot. ‘De Geluksmeter’ bestaat uit een combinatie van het (werk)boek en de gratis Geluksmeter-app, en is een soort GPS voor het persoonlijke geluksniveau in de dagelijkse praktijk.

Eindeloos gepieker, dat ellendige beklemmende gevoel en je leven als betekenisloos ervaren zijn duidelijke tekenen van ongelukkig zijn. Joost Vanhove toont hoe je met behulp van ‘De Geluksmeter’ weer de regie krijgt over je eigen geluk, in gelijk welke situatie. “Je komt beter in je vel te zitten, ervaart meer flow en je durft veel meer op je intuïtie te vertrouwen. Zo groei je naar jouw beste versie en krijg je een waardevoller leven voor jezelf en voor anderen”, aldus Vanhove.

PAVA-model

‘De Geluksmeter’ is gebaseerd is op het PAVA-bewustzijnsmodel, een holistische methode voor persoonlijke ontwikkeling, die Joost Vanhove ontwikkelde op basis van zijn ervaring als psychotherapeut, life-coach en docent in persoonlijke ontwikkeling. In het PAVA-bewustzijnsmodel heeft Vanhove de meest essentiële factoren die ieders geluk bepalen, duidelijk in kaart gebracht: perceptie, acceptatie, visie en actie.

Met ‘De Geluksmeter’ ontdek je: – wat je precies kunt veranderen, in je manier van denken, voelen en handelen, om voluit gelukkig te zijn; – wat het geheim is van een leven dat de moeite waard is en dat vol vreugde is; – hoe je in elke situatie jouw GQ (Geluksquotiënt) meet; – met welke levenshouding je je GQ kan verhogen.

‘De Geluksmeter’ is verkrijgbaar in de (online) boekhandel voor 19,95 euro. Het boek telt 127 bladzijden vol theorie en praktische oefeningen en wordt uitgegeven door Witsand Uitgevers. ISBN nummer is 978-94-9293-448-2. De Geluksmeter-app is te downloaden in de App Store (iOS) en in de Google Play Store (Android).

www.geluksmeter.be