IHG kondigt wereldwijd partnership aan met JA Worldwide

In de aanloop naar de VN-Wereldtoerismedag, wijst dit partnerschap op de mogelijkheden voor jongeren in de toeristische sector. IHG® kondigt een wereldwijd partnerschap aan met JA (Junior Achievement) Worldwide, een van ‘s werelds grootste NGO’s die zich richt op het voorbereiden van jongeren op toekomstige werkgelegenheid en ondernemerschap. De geplande jarenlange samenwerking zal meer dan 750 jonge mensen ondersteunen bij het opdoen van vaardigheden en ervaring in de horeca in negen belangrijke markten over de hele wereld, waaronder de VS, Canada, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en China.

De aankondiging staat in het teken van de VN Wereldtoerismedag 2019. Thema dit jaar is ‘toerisme en werkgelegenheid – een betere toekomst voor iedereen’. Nu de toeristische sector wereldwijd één op de tien banen genereert*, versterkt IHG’s partnerschap met JA haar focus om ervoor te zorgen dat IHG blijft bijdragen aan de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling, waaronder doelstelling acht, die gericht is op fatsoenlijk werk en economische groei.

Ervaring opdoen met IHG First Look

In samenwerking met JA ontwikkelt IHG een leerplan voor het organiseren van een hotel-werkervaringsevenement genaamd IHG First Look, om jonge mensen in de leeftijd van 14-18 jaar de mogelijkheid te bieden om praktische ervaring op te doen met het werken in een hotel. Door de combinatie van klassikaal werken en een praktische overname van het hotel, krijgen studenten een close-up kijk op wat een carrière in de horeca inhoudt.

Voortbouwend op deze nieuwe relatie organiseren IHG en JA begin 2020 een aantal innovatiekampen die zich richten op het oplossen van een op duurzaamheid gebaseerde probleemkern voor de horeca. Studenten die met het meest innovatieve idee komen, gaan een virtuele wereldwijde finale in – met ruimte voor de implementatie van het winnende idee in IHG’s wereldwijde hotelcomplex van meer dan 5.700 hotels.