“Les Terres d’ici” – een boerderij in de strikte zin van het woord

In de Eco Farm du Long Fond komt men op ludieke en leerrijke wijze weer in contact met de natuur. Dankzij de kruisbestuiving van het traditionele gezond verstand en nieuwe wetenschappelijke inzichten verrijken stadsmensen niet alleen de grond, maar ook zichzelf. En dat smaakt naar meer! Consumenten zijn op zoek naar zingeving, naar meer voeling met de natuur. Op biomarkten is het over de koppen lopen. Grote chefs koken met seizoenproducten en kennen de herkomst van elk ingrediënt.

Met deze vaststelling in het achterhoofd besloten Caroline Christophe en Jean-Marie Solvay, een duo dat elkaar perfect aanvult, om twee “zusterhuizen” uit de grond te stampen. De vereniging “Se nourrir d’ici” en de coöperatieve “Les Terres d’Ici. Eco farm du Long Fond” werden in 2017 opgericht om mensen anders naar voeding te laten kijken.

Caroline heeft haar wortels in de marketingwereld. Wanneer ze moeder wordt, neemt ze haar prioriteiten grondig onder de loep: haar waardenkader wordt radicaal herschikt, met het idee van “het platteland in de stad” als start- en middelpunt. Ze volgt opleidingen in de agro-ecologie en omtrent het concept van de Franse “Ferme d’avenir”. Ze wordt coördinatrice en consultant voor deze vereniging en ontwikkelt tenslotte haar eigen project.

Jean-Marie Solvay is bestuurder van vennootschappen en voorzitter van het Internationaal Solvay-Instituut voor Fysica en Chemie. Hij leidt al tien jaar de kleinschalige boomkwekerij, waar de mens en het stedelijke ecosysteem elkaar terugvinden, waar moestuin en boomgaard de connectie vormen tussen mens en aarde. “Met dit project wil ik mijn steentje bijdragen aan een grotere appreciatie voor onze omgeving.”

Het doel: alternatieve productie- en opvolgingsmethodes ontwikkelen voor producten uit de biologische en lokale landbouw. Geïnspireerd door de permacultuur, die op basis van lokale dynamieken evenwichtige en menselijke ecosystemen ontwerpt, door het verenigen van economische rentabiliteit en bescherming van het natuurlijk kapitaal.

De vereniging “Se nourrir d’ici” streeft meerdere doelen na: een duurzaam en ecologisch landbouwproject lanceren; modellen voor natuurlijke en biologische voedselproductie ontwikkelen, in België of daarbuiten; een netwerk van agro- ecologische microboerderijen uitbouwen, dat zijn inspiratie vindt binnen de permacultuur en samen met professionals uit de biolandbouw opleidingen organiseert. “Se nourrir d’ici” voorziet administratieve en technische ondersteuning, begeleiding bij de distributie en commercialisering en hulp bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen.

De coöperatieve “Les Terres d’Ici, Eco-farm du Long Fond” bevindt zich op de voormalige Ferme du Long Fond – waar de boomgaard al 35 jaar alle ruimte krijgt – in het hart van het Zoniënwoud dat door de UNESCO tot werelderfgoed werd uitgeroepen. Deze experimentele pilootboerderij beoogt een alternatieve, duurzame en reproduceerbare landbouwontwikkeling, met bio- en lokale producten als resultaat. Daarnaast is er plaats voor ontspanning en krijgen stadsmensen de kans om hun band met de aarde te hernieuwen.

De pilootboerderij test het economische model van ecologische technieken op kleine oppervlaktes. Elk initiatief wordt beoordeeld door opvolgcomités voordat “Se nourrir d’ici” het op grotere schaal ontplooit. De pedagogische ambitie luidt: “bij iedereen belangstelling opwekken voor de principes van de permacultuur”. Tijdens workshops wordt biodiversiteit in al haar facetten getoond (nestkastjes, insectenhotel, schuilplaats voor egels) en leren de deelnemers om zelf plantjes te kweken. Op woensdag en in het weekend zijn er cursussen over de moestuin, boomgaard, permacultuur en bodemsoorten. Consumenten spelen hier een actieve rol, al is het maar door groentemanden aan te kopen.

Toekomstig project: de FarmCoin: We willen graag een virtuele munt creëren, de FarmCoin. Deze kan gebruikt worden binnen de vereniging en de coöperatieve en geeft zowel sponsors als klanten de kans om de diensten te ondersteunen die wij de maatschappij bewijzen. “Dit is een uniek bedrijf dat het financiële, ecologische en menselijke kapitaal wil benutten,” aldus Caroline. “We hebben ons eerst gefocust op de vormgeving van de locatie en daarna hebben we nieuwe krachten aangeworven.” Op dit domein van 6 hectaren zijn 20 personen hard aan het werk: 2 vennoten waaronder Jean-Marie, de eigenaar die de teams aanstuurt, en Caroline die het project laat schitteren; 1 tuinbouwer en 2 vrijwilligers, 1 communicatiemedewerker; 1 pedagogisch verantwoordelijke; 1 directeur van de boomkwekerij en 4 medewerkers; 2 restaurantverantwoordelijken en 2 medewerkers; 1 bakker; 1 boekhouder en 2 stagiaires.

In 2019 wordt er een versnelling hoger geschakeld met de opening van het restaurant. Afspraak van dinsdag tot zondag, telkens van 10.00 tot 17.00 u. In de lente kan men op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 21.00 u. zalig aperitieven. Voor kinderen zijn er workshops van de pedagogische dienst en speeltuin waarin ze zich volop kunnen uitleven. De tuinbouwopleidingen zijn bedoeld voor volwassenen. Bovenop de ecologische boomkwekerij komen nog een biobakker, biokruidenier en biomarkt, telkens op vrijdag van 16.00 tot 20.00 u. Bedrijven die een teambuilding willen organiseren en hun werknemers een groen jasje willen aanmeten, zijn eveneens welkom, september staan er eveneens kookworkshops op het menu.

“Het doel,” zo benadrukt Caroline, “is om mensen op ludieke wijze en zonder belerend vingertje van de alternatieve landbouw te overtuigen.”

LES TERRES D’ICI – Ecofarm du Long Fond – Chaussée de Bruxelles 117 – 1310 La Hulpe – T.+32 2 653 80 15 – www.lesterresdici.farm – illustraties Marine Gobled