Luikse hoteliers verenigen zich

In het kader van de vernieuwing van Luik, dat zich bewust is van het belang van de toeristische sector, hebben de Luikse hoteliers besloten zich te verenigen in een vzw: AHLiege vzw.

In cijfers vertegenwoordigt de nieuwe vzw 80% van de hotels in Luik, met 1200 kamers, 210 banen en telt ze 263.000 overnachtingen per jaar. AHLIège omvat hotels in en rond Luik, of ze nu tot een keten behoren of onafhankelijk zijn.

Het doel is om binnen de vereniging de standpunten en ervaringen te kunnen delen, een gemeenschappelijke toeristische strategie te kunnen ontwikkelen en zo met één stem te kunnen spreken tegenover onze gemeentelijke of zelfs provinciale autoriteiten. De oprichters zijn van mening dat het gewicht en de ervaring van de sector beter hoorbaar zullen zijn als er slechts één enkele gesprekspartner is.

AH Liège wil voor het Luikse toerismebeleid ondersteunen en de internationale ontwikkeling van Luik op het gebied van de organisatie van grote evenementen (congressen, conferenties, festivals, …) bevorderen door het aanbieden van accommodatieoplossingen. Anderzijds wil de vzw een luisterende en inspirerende plek zijn voor acteurs zoals de stad Luik, de provincie Luik, Luikse bedrijventerreinen, Luikse handel, Luikse cultuur, enz.

AHL is er om de verschillende potentiële gesprekspartners te stroomlijnen en contacten en communicatie te vergemakkelijken. Men wil ook de communicatie tussen en met de Luikenaars bevorderen door middel van acties die gericht zijn op de inwoners van Luik.

Voor het komende jaar zijn er reeds diverse manifestaties gepland, o.m. de steun voor de Restos du Coeur waarbij op 16 januari 2020, 350 maaltijden worden aangeboden, een actie om de stad schoon te maken in de loop van de maand maart 2020, een wedstrijd voor de koks van onze hotels met deelname van de Hotelschool op 7/05/2020 en de lancering van een prijs die het eindwerk beloont van een student van een universiteit (hotelmanagement, toerisme) dat betrekking heeft op de ontwikkeling van het toerisme in Luik – najaar 2020.

AHL wil geen bestaande instanties op het terrein te vervangen, noch een evenementenbureau of een boekingsplatform worden. Daarentegen wil de vzw AHL wel de reputatie van Luik en zijn regio versterken in overleg met de andere drijvende krachten van de stad. Ze ook de nog niet aangesloten hotels welkom, voor zoverre ze een aanvraag indienen en de statuten van de vereniging onderschrijven.