NH hotel group organiseerde haar eerste wereldwijde vrijwillegersweek

Onder het motto Together with Love lanceerde NH Hotel Group over de hele wereld de eerste vrijwilligersweek van de hotelketen. Het evenement, dat een week duurde, is een wereldwijd initiatief gericht op duurzaamheid en het versterken van de banden met de lokale gemeenschappen van de organisatie. Alle teams werden aangemoedigd om mee te doen. Hiermee heeft NH Hotel Group zich aangesloten bij het vrijwilligersinitiatief dat jaarlijks wordt georganiseerd door Minor International, dat zich net als NH Hotel Group serieus inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De hele week hebben bijna duizend werknemers als vrijwilliger deelgenomen aan een groot aantal initiatieven, direct door henzelf gekozen en aangestuurd. Medewerkers van de hoofdkantoren in Spanje hebben bijvoorbeeld hand-en-spandiensten geleverd in verschillende gaarkeukens in Madrid, deelgenomen aan een onderzoek naar rivierbescherming, personen met een beperking begeleid bij vrijetijdsactiviteiten en bloed gedoneerd. Op hetzelfde moment waren veel hotelmedewerkers van de Business Unit Northern Europe op pad om zwerfvuil op te ruimen in en langs grachten en in parken in steden als Amsterdam en Berlijn, werden er rugtassen met schoolspullen gevuld voor kinderen van families met weinig geld en tuinen aangelegd bij personen met een beperking. In Zuid-Europa reden medewerkers rond om overgebleven voedsel op te halen, en organiseerden ze schoolbezoeken aan hotels om aan scholieren uit te leggen wat hun dagelijkse werkzaamheden zijn. In Noord- en Zuid-Amerika ten slotte hebben NH-medewerkers geld en voedsel ingezameld voor verschillende lokale non-gouvernementele organisaties). Ook legden zij een biologische moestuin aan, waarvan de producten onder andere aan de Amiguitos Royal Foundation zullen worden geschonken.

Het programma, waarbij zowel mensen uit het senior managementteam als van de hotels, hoofd- en regiokantoren betrokken waren, werd ontwikkeld in het kader van het Corporate Social Responsibility plan van NH Hotel Group. Dit plan beschrijft de wereldwijde CSR verplichtingen en actiepunten, maakt lokale aanpassing en implementatie mogelijk, zodat elk initiatief goed wordt ingebed in culturele en sociale overwegingen specifiek voor elke locatie waar we als hotelketen actief zijn.

Dit initiatief markeert het begin van een vernieuwde cultuur met een focus op corporate citizenship, die NH Hotel Group gedurende het hele jaar met nieuwe acties verder beoogt te activeren. Het bevorderen van buurtwerk is een essentieel element in de strategie van NH Hotel Group en wordt weerspiegeld in het Corporate Social Responsibility plan van de hotelketen voor de periode 2017-2019.