Nieuwe oogst Zeeuwse mosselen heeft voortreffelijke smaak

Vandaag gaat het mosselseizoen van start met de nieuwe oogst van Zeeuwse bodemcultuur. De mosselen kennen een mooie kwaliteit en hebben de authentieke zilte smaak die deze lekkernij zo uniek maakt. ‘De mosselschelpen zijn niet al te groot, maar rijk gevuld en de smaak van de mossel is voortreffelijk’ aldus Jos Steketee, namens de mosselkwekers.

Mosselen zijn afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Ze hebben ongeveer twee jaar tijd nodig om uit te groeien tot consumptierijpe mosselen. De lang aanhoudende winterperiode van 2012 heeft onder andere invloed gehad op een tragere ontwikkeling van de mosselschelp. De mossel zelf heeft zich de afgelopen periode ruimschoots kunnen voeden om uit te groeien tot een smaakvol product. De Zeeuwse mosselkwekers vissen nu de mosselen op uit de Oosterschelde en de Waddenzee om ze vervolgens naar de Nederlandse Mosselveiling in Yerseke te brengen. Vanaf morgen is de nieuwe oogst van Zeeuwse bodem verkrijgbaar in supermarkt en restaurant.

Voor de mosselteelt bodemcultuur wordt het mosselzaad opgevist in de Waddenzee en vervolgens uitgezaaid op de kweekpercelen, waar het zaad uitgroeit tot halfwasmosselen. Deze worden opnieuw opgevist en uitgezet op percelen waar het voedselaanbod optimaal is. Daar groeien de mosselen op tot marktwaardig consumptieproduct. Bij de hangcultuur waarvan het eindproduct al een paar weken op de markt is, wordt het mosselzaad in lange kousvormige netten gestopt, die aan drijvers in de waterkolom in de Oosterschelde worden opgehangen. Er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen beide kweekmethodes. In de eerste plaats groeien hangcultuurmosselen sneller dan bij de traditionele manier van kweken, de bodemcultuur. Daarnaast ondergaan de hangcultuurmosselen een andere mechanische verwerking, omdat ze door de snellere groei een minder sterke schelp bezitten. Verder hoeven hangcultuurmosselen niet verwaterd te worden, omdat ze niet in aanraking komen met de bodem en daarom al zandvrij zijn.

Echte mosselliefhebbers verkiezen nog altijd mosselen van de bodemcultuur zowel om hun kwaliteit als om hun authentieke zilte smaak die deze lekkernij zo uniek maakt. Voor de lancering van het seizoen 2014 deed het Nederlands mosselbureau een beroep op tweesterrenchef Ed Vincke van de Kromme Watergang. Hij serveerde een creatie van babymosseltjes getooid met zeekraal, lamsoor en andere Zeeuwse producten waarbij het zilte karakter een uniek aureool meekreeg. Anderzijds presenteerde hij een volwassen mossel op basis van een Zeeuwse crumble die vooral qua kleur en smaak, een absolute voltreffer werd.

De mossel is een belangrijk product uit de Nederlandse schelpdierteelt. In Europa  worden er jaarlijks circa 700 miljoen kilo mosselen geproduceerd, waarvan ongeveer 50 miljoen kilo in Nederland. De meeste Nederlandse mosselen zijn bestemd voor de versmarkt. Het grootste deel wordt geëxporteerd naar België en Frankrijk. De consumptie in eigen land is ca. 10 miljoen kg per jaar. Omdat de productie in belangrijke natuurgebieden plaatsvindt, vindt het kweekproces onder strenge voorwaarden ter bescherming van de natuurwaarden plaats. Mosselzaad, de ‘grondstof’ voor de mosselkweek, mag niet overal meer worden gevist en pas als er voldoende ligt. Bovendien hebben de mosselkwekers afgesproken om de visserij op mosselzaad op wilde banken stap voor stap te verminderen en te zoeken naar alternatieve mosselzaadbronnen. Eén van de oplossingen die uitkomst kan bieden, is het plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Dat zijn touwen of netten die aan boeien in het water hangen en waaraan de mossellarven zich kunnen hechten. De MZI’s spelen een wezenlijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse mosselvisserij. De Nederlandse mosselcultuur is sinds 2011 gecertificeerd onder het  MSC (Marine Stewardship Council) label.

Het vissen van mosselen vindt al ruim 150 jaar plaats in de Nederlandse kustwateren. De twee kweekgebieden zijn de Oosterschelde en de Waddenzee. In totaal worden in beide gebieden samen op ca. 6.000 ha. mosselen gekweekt. De Waddenzee beschikt over de meeste mosselpercelen en is door de sterke invloed van eb en vloed en het hierdoor hogere aanbod van voedsel voor de mosselen, ook het meest geschikt voor de kweek. De opbrengst van de Waddenzee is echter door de dynamische kenmerken van het gebied minder constant dan die van de Oosterschelde. Stormen en vraat door predatoren zoals (eider)eenden, krabben en zeesterren kunnen de hoeveelheden mosselen in de Waddenzee  aantasten. Door de beschutte ligging is het risico op verlies door stormen in de Oosterschelde minimaal.

De officiële opening van het mosselseizoen 2014 is meteen de officiële start van het Nederlands Mosselbureau. Voorheen werden collectieve voorlichting- en promotiecampagnes voor Zeeuwse mosselen, waarin mosselhandelsbedrijven uit Yerseke en alle Zeeuwse mosselkwekers participeren, door het Productschap Vis uitgevoerd. Na opheffing van dit productschap heeft de mosselsector besloten om de campagnes voort te zetten met een zelfstandig orgaan, Het Nederlands Mosselbureau.  Het Nederlands Mosselbureau gaat promotieactiviteiten uitvoeren in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Voor ieder land wordt een passende campagne ingezet. Hiermee worden consumenten attent gemaakt op het Zeeuwse product, dat altijd vers is, gemakkelijk is in bereiding en goed past in een gevarieerd voedingspatroon. Het Nederlands Mosselbureau heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl die gebruikt worden vanaf de start van het mosselseizoen.