RIU presenteert nieuwe bedrijfswebsite met SBV-methode

Het bedrijf heeft een ruimte gecreëerd met informatie over de sociale en milieuvriendelijke activiteiten en projecten waaraan het deelneemt, en thema’s die hun SBV-strategieën definiëren

De RIU-hotelketen presenteert een nieuwe website die geheel gewijd is aan Sociale bedrijfsverantwoordelijkheid en de RIU-methode, het sociale innovatiemodel waarmee de onderneming werkt om de impact van haar activiteiten te identificeren en te beheren op de bestemmingen waar de hotels zich bevinden. Deze digitale ruimte maakt deel uit van hun langetermijnstrategie en is gericht op een hotelmodel dat verantwoordelijk omgaat met de personen en het milieu in de 20 landen waarin zich de 100 hotels bevinden.

Onder het motto ‘Be RIUsponsible’ verzamelt de website alle informatie over de verantwoordelijke identiteit van de onderneming met verklaringen van de CEO’s Carmen en Luis Riu, en getuigenissen van het team die opereren onder de naam ‘duurzaamheidsambassadeurs’. Aan de andere kant worden de compromissen en beloftes van de hotelketen aan de betreffende officiële instanties in de toeristensector genoemd, zoals de implicaties voor de verdediging van de menselijke rechten en met name met betrekking tot de bescherming van kinderen.

In de sectie RIU-methode worden de fasen van dit werksysteem uitgelegd, een systeem dat uniek is in de sector en door het SBV-team gebruikt wordt als hoofdzakelijk instrument om te besluiten welke activiteiten of projecten moeten worden uitgevoerd en elk land, altijd rekening houdend met twee prioriteiten: de personen (kinderen en lokale bevolking) en de biodiversiteit. Dit diagnoseproces is in 2019 in samenwerking met de ESCP Business School ontwikkeld en verbindt de sociale en milieugerelateerde investering met het zakelijke volumen op elke bestemming, om zo een evenredig criterium toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld: in 2019 besteedde deze methodologie een sociale investering van 1,2 miljoen euro en in 2020, zelfs met de COVID-19-crisis en tijdelijke sluiting van vele hotels van het bedrijf, werd er 700.000 euro geïnvesteerd in sociale en milieugerelateerde projecten in de hele wereld.

Ook partners, medewerkers en non-profitorganisaties die verbonden zijn met RIU-hotels krijgen een eigen ruimte op dit online platform met informatie en foto’s van hun projecten en concrete gegevens over de positieve impact die zij hebben bereikt in maatschappij en milieu. Foundations en non-profitorganisaties, klinieken of culturele en sportverenigingen hebben op dit informatieplatform een wereldwijde etalage voor hun activiteiten en projecten met de hotelonderneming. Bovendien beschikt de website over een SVB-kaart waarop de gebruiker op interactieve wijze alle projecten kan zoeken waaraan RIU wereldwijd deelneemt.

Op de nieuwe pagina nemen ‘Hotels met duurzaam bewustzijn’ een belangrijke plaats in. Dit is een ruimte die gericht is op sociale en milieugerelateerde initiatieven van de RIU-hotels, de goede praktijken, de duurzame maatregelen die worden toegepast in de hotels, de officiële certificaten en de DODs (Duurzame ontwikkelingsdoelen) die in de SVB zijn opgenomen.

Ten slotte legt de website de nadruk op het belang van de SVB-communicatie van RIU Hotels. Dit is een belangrijk instrument voor de interactie met de belangengroepen, zoals onder andere leveranciers, de overheid, partners in andere sectoren en de media. In deze sectie zijn het belangrijkste nieuws en campagnes met betrekking tot SVB en een archief met beleidsdocumenten en openbare verslagen van het bedrijf opgenomen.