RIU steunt jeugdzorg in gemeenschappen van Guanacaste, Costa Rica

  • Het Kinderziekenhuis van Artola zal preventieve zorg bieden aan zo’n 5.000 kinderen in de regio in onder andere Artola, Nuevo Colón en Sardinal

RIU Hotels & Resorts heeft het nieuwe Kinderziekenhuis in Guanacaste, Costa Rica, geopend. Dit project maakt deel uit van de investeringen van de keten in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op haar bestemmingen en geeft hiermee invulling aan haar belangrijkste speerpunt: de bescherming van kinderen.

Lola Trian Riu, hoofd van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, reisde naar Costa Rica om de openingsceremonie bij te wonen. Zij sprak de aanwezigen toe en benadrukte dat het “mijn grootste uitdaging en tegelijkertijd mijn grootste droom is om projecten te kunnen ontwikkelen zoals het project dat ons allemaal samen heeft gebracht vandaag”. Bovendien voegde zij eraan toe dat “spreken van betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanuit mijn nederige standpunt, gelijk is aan spreken over MVO. Het gaat over hoe onze activiteit kan en moet bijdragen aan en helpen bij de sociale ontwikkeling van een gemeenschap”. Tot slot sloot zij haar toespraak af met het benadrukken dat “het doel heel duidelijk is: de kliniek bekend maken bij alle inwoners van de regio en dat we elk jaar een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de kinderen”. De inaugurele plechtigheid werd ook bijgewoond door lokale autoriteiten en vertegenwoordigers van de gemeenschappen die zullen profiteren van de ingebruikname van het nieuwe medische centrum.

De kliniek is eind augustus van dit jaar van start gegaan en sindsdien is de balans zeer positief, aangezien er in de maand september in totaal 70 consulten hebben plaatsgevonden en dat is in oktober bijna verdubbeld, namelijk 133 consulten. De kliniek is uitgerust met de nodige menskracht en technische apparatuur om preventieve zorg te bieden aan ongeveer 5.000 kinderen onder andere in de gemeenschappen Artola, Nuevo Colón en Sardinal. Dit is een groot voordeel, omdat ouders nu niet meer met hun kinderen naar andere plaatsen hoeven te reizen voor een consult. De bijdrage van RIU bestond uit de volledige verbouwing en inrichting van het gezondheidscentrum en zal vanaf nu bestaan uit het voorzien in het salaris van minstens drie personen: een kinderarts, een verpleegkundig assistent en een secretaresse.

Dit project is de eerste vrucht van de nieuwe methode van RIU voor het nemen van besluiten over maatschappelijk verantwoord investeren op hun bestemmingen. Dit houdt in dat er een voorstudie van het gebied uitgevoerd wordt, waarbij de gemeenschap, de werknemers en andere actoren worden geraadpleegd, om de behoeften van de doelgroep vast te stellen en om acties zoals deze uit te voeren op de bestemmingen. Dit is een vernieuwend proces, omdat het nog nooit eerder is toegepast in de hotelsector en het is vanaf nu de werkwijze van de hotelketen.

Voor meer informatie: www.riu.com