Sodexho zet zich in voor een duurzaal economisch herstel

Sodexo, wereldleider op het gebied van Quality of Life services, herbevestigt vijf milieuverbintenissen die essentieel zijn voor een sterker en verantwoordelijker economisch herstel met zijn werknemers, klanten en leveranciers. Sodexo is het eerste bedrijf in de cateringsector met een reductiedoelstelling voor de CO2-uitstoot in overeenstemming met het akkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau: tegen 2025 wil de Groep zijn CO2-uitstoot met 34% verminderen ten opzichte van het niveau van 2017. Om “Rise with Sodexo”, het wereldwijde programma om bedrijven te helpen zich aan te passen aan het nieuwe normaal, te ondersteunen, versnelt Sodexo zijn acties om bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit en de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan.

1) Voortzetting van de inzet van Sodexo’s programma voor de vermindering van voedselverspilling met de heropening van vestigingen

In het midden van de COVID-19-crisis zette Sodexo zijn acties voort om zijn doel te bereiken, namelijk het halveren van voedselverspilling op nog actieve sites, dankzij zijn digitale programma: WasteWatch, powered by LeanPath. De inzet van dit programma zal gepaard gaan met de heropening van klantensites over de hele wereld. Vóór de COVID-19-pandemie waren 1.500 Sodexo-sites uitgerust of actief betrokken bij deze inzet. Sinds de lancering van het programma is Sodexo erin geslaagd om voedselverspilling, gelijk aan 4,8 miljoen maaltijden, te vermijden. Dit betekent een vermindering van 15.200 ton koolstofuitstoot.

2) Inspanningen blijven leveren om de hoeveelheid wegwerpartikelen en plastic afval te verminderen

De COVID-19-pandemie veroorzaakte een toename van het aantal kunststoffen voor eenmalig gebruik. In deze specifieke context blijft Sodexo zijn klanten en consumenten ondersteunen bij het terugdringen van plastic voor eenmalig gebruik, in overeenstemming met de toezeggingen die al in 17 landen zijn gedaan. Als onderdeel van onze operationele protocollen tegen COVID-19 hebben we een uitgebreide aanpak ontwikkeld om prioriteit te geven aan alternatieven voor plastic voor eenmalig gebruik, zoals herbruikbare producten en keukengerei met strikte reinigingsprocessen of innovatieve verpakkingsoplossingen die milieuvriendelijker zijn, waar mogelijk en in overeenstemming met de lokale gezondheidsrichtlijnen.

3) Democratisering van duurzaam voedsel en koolstofarme maaltijden als onderdeel van het ‘Rise with Sodexo”-programma

Sodexo heeft zijn algemene doelstelling voor plantaardige en plantaardige maaltijden op zijn menu’s verhoogd tot meer dan 30% als antwoord op de groeiende vraag van de consument naar duurzaam voedsel en hun voorkeur voor eenvoudige, lokale en gezonde ingrediënten. We werken samen met partners zoals het World Wide Fund for Nature (WWF) en het World Resources Institute om onze menu’s te verbeteren en consumenten toegang te geven tot duurzamere plantaardige en plantaardige maaltijden. Zo zijn onze Future 50 recepten met ingrediënten die de biodiversiteit ondersteunen nu beschikbaar op 6.500 locaties in 13 landen.

4) Bevordering van duurzaam en verantwoord inkopen

In 2020 viert Sodexo het 10-jarig bestaan van zijn partnerschap met het WWF om zijn activiteiten en inkooppraktijken voortdurend te verbeteren en de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten te verminderen. De belangrijkste gebieden van samenwerking zijn de verantwoorde herkomst van landbouw- en visserijproducten en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De supply management teams van Sodexo passen nieuwe supply chain-praktijken toe, waaronder kortere kanalen, meer lokale producten en meer seizoensgebonden aanbod. Sodexo biedt kleine bedrijven geprivilegieerde toegang tot zijn toeleveringsketen via zijn partnerinclusieprogramma en een methodologie om kleine en middelgrote bedrijven te helpen aan zijn normen te voldoen. Wereldwijd geven we 1,3 miljard euro uit aan kleine en middelgrote bedrijven en in Frankrijk bijvoorbeeld wordt 60% van onze producten rechtstreeks bij Franse producenten ingekocht via rechtstreekse aankoop.

5) Versterking van de opleiding in duurzame praktijken

In mei lanceerde Sodexo een nieuwe versie van zijn wereldwijde opleidingsprogramma “Sodexo and the Environment” om werknemers te helpen met klanten en consumenten te werken aan het verminderen van de impact op het milieu in het huidige milieu. Deze opleiding vormt een aanvulling op de talrijke initiatieven die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat 100% van de werknemers van de Groep tegen 2025 wordt opgeleid in duurzame praktijken, in overeenstemming met het plan Better Tomrrow 2025 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maria Outters, Directeur, Corporate Responsibility, zei: «De onderliggende economische en sociale uitdagingen die voor ons liggen, zullen de behoefte aan economische modellen op basis van duurzame consumptie en het behoud van natuurlijke hulpbronnen vergroten. Deze milieuacties maken deel uit van onze aanpak om onze klanten, leveranciers en medewerkers te ondersteunen om het vertrouwen te herstellen en van het herstel een kantelpunt voor duurzaamheid te maken. De COVID-19-crisis is een oproep tot verandering om een gemeenschapsgevoel bij te brengen dat essentieel is voor economisch herstel en om een verergering van de gezondheids-, sociale en ecologische crisis te voorkomen. Sodexo is vastbesloten om op deze oproep in te gaan.”

Het engagement van Sodexo voor een duurzaam herstel gaat gepaard met het uitgebreide programma van essentiële en innovatieve diensten dat Sodexo heeft geïmplementeerd als onderdeel van het onlangs aangekondigde “Rise with Sodexo”-programma. Het verminderen van de impact van Sodexo op het milieu maakt deel uit van deze positieve impact.