TUI biedt verontschuldigingen aan

GEANNULEERDE VLUCHTEN : TUI BIEDT VERONTSCHULDIGINGEN AAN AAN REIZIGERS DIE FOUTIEVE INFORMATIE KREGEN EN ZAL HEN ZELF ZO SNEL MOGELIJK CONTACTEREN OM SITUATIE RECHT TE ZETTEN

Naar aanleiding van de opschudding die de laatste dagen is ontstaan rond de aanpak van de boekingen van klanten die met TUI deze zomer op vliegvakantie zouden vertrekken, wil TUI verduidelijken wat er is misgelopen en hoe dit nu krachtdadig wordt rechtgezet.

Na de bekendmaking door de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag dat de Europese binnengrenzen weer opengaan, kon TUI een realistisch vluchtplan opstellen voor het hoogseizoen (juli-augustus) en op basis daarvan Europese reizen garanderen. Doordat drie belangrijke boekingsmaanden verloren gingen, zag TUI zich in afwachting van de concrete vraag genoodzaakt om in het oorspronkelijke vluchtprogramma te snoeien. Aangezien TUI zoveel mogelijk verschillende bestemmingen wil blijven aanbieden, werd er beslist om op een reeks bestemmingen één of enkele vluchtdagen te schrappen. De getroffen reizigers werden hierover per mail ingelicht. Dit moest op korte termijn gebeuren, want de klanten wensten terecht meer duidelijkheid te krijgen over de concrete impact op hun geboekte reis. Een operatie die normaliter maanden in beslag neemt, moest nu in enkele dagen worden afgerond. Daarbij werd door een onzorgvuldigheid bij het hanteren van automatische processen de reis van een aantal groep klanten onterecht geannuleerd. Deze klanten konden nadien op de website vaststellen dat de vlucht toch doorging maar tegen een duurdere prijs. Wegens de intussen hogere vraag en bezetting van de vlucht is dit op zich een normaal marktgegeven, terwijl velen hun ticket eerder, dus goedkoper hadden geboekt. Deze onterechte annulering wordt nu in allerijl rechtgezet voor de betrokken reizigers.

Nooit is het TUI’s intentie geweest om klanten méér te doen betalen voor een reis die buiten hun wil om van vertrek- en/of terugreisdatum zou worden gewijzigd. Dat dit aan bepaalde klanten wel zo zou zijn meegedeeld, is een jammerlijke vergissing die niet had mogen gebeuren.

Er was de voorbije dagen een nooit geziene stormloop van reizigers die de TUI klantendienst wilden bereiken om duidelijkheid te krijgen over hun vakantie tijdens deze zomer. Dit veroorzaakte een uitermate lange en frustrerende wachttijd. Om hieraan te verhelpen neemt TUI nu het initiatief om zelf proactief de klanten te bellen en zal dit systematisch worden aangepakt volgens de vertrekdatum. Wie begin juli vertrekt, wordt tijdens de komende dagen persoonlijk gecontacteerd. Reizigers die later op het seizoen vertrekken, zullen zo snel mogelijk nadien worden gebeld.

TUI zal elke reiziger een zo flexibel mogelijke oplossing voorstellen. Het respecteren van de oorspronkelijke prijs van de boeking is hierbij een belangrijk uitganspunt. De reiziger zal sowieso voor dezelfde prijs kunnen afreizen indien hij opteert voor een vertrekdatum die maximum drie dagen voorafgaat of volgt op de oorspronkelijke afreis.

TUI geeft toe de situatie te hebben onderschat en zal er alles aan doen om de reiziger opnieuw tevreden te stellen. Het bedrijf biedt de betrokken klanten haar oprechte excuses aan voor de slechte communicatie van de voorbije dagen en garandeert een rechtzetting voor reizigers bij wie de voorbije dagen een foutieve regeling werd getroffen.

Het aangepaste vluchtplan voor de periode vanaf september wordt tegen eind juni verwacht. Op dit moment zijn alle vluchten nog boekbaar maar onder voorbehoud van een eventuele aanpassing van het vluchtplan.