TUI Fly bij wereldtop van meest milieu-efficiënte luchtvaartmaatschappijen

De vloot van TUI Airways UK en TUI fly Duitsland zijn op wereldvlak de eerste en vierde meest efficiënte ter wereld. Dat blijkt uit de internationale ranking van het Duitse Atmosfair (*). Die is gebaseerd op de CO2 -uitstoot van de toestellen en o.a. het efficiënt gebruik van de laad- en passagiersruimte. TUI fly België presteert hierin zelfs nog beter dank zij forse investeringen in haar vloot. Met gemiddeld 7 jaar is het de jongste vloot van België. En TUI fly was ook bij de voortrekkers door de introductie van de Boeing 787 Dreamliner en de 737 MAX. Met die inspanningen behoort de Belgische luchtvaartmaatschappij nu tot de meest ecologische ter wereld.

TUI fly realiseerde in ons land de voorbije jaren een gestage vermindering van de CO2-uitstoot. Dat was mogelijk door de systematische verjonging van de vloot met nieuwe toestellen: alleen al in 2018 kwamen er 4 Boeing 737 MAX (-14% CO2-uitstoot t.o.v. de vorige generatie) en 1 787 Dreamliner bij. De gemiddelde leeftijd van alle toestellen daalde hiermee naar een jonge 7 jaar.

Tegelijk zet TUI fly in op de reductie van het gewicht van de toestellen door energiezuiniger te vliegen (zuiniger landen en taxiën) en diverse maatregelen aan boord (o.a. afvalscheiding, geen papier en minder water). Uit de jaarcijfers 2017-18 van diverse airlines blijkt TUI fly internationaal 24% CO2-efficiënter te vliegen dan de 6 grootste Europese maatschappijen.

En als derde factor zet de luchtvaartmaatschappij in op het optimaliseren van de bezettingsgraad van de vliegtuigen. Die schommelt al jaren rond 90 %.

Gunther Hofman, Managing Director van TUI fly Benelux, ziet in het positieve resultaat het effect van de constante focus op vernieuwing en aandacht voor de ecologische voetafdruk : “TUI fly wil bij de beste zijn als het gaat om comfort voor de reiziger. Dat kan door vluchten aan te bieden met de meest geavanceerde vliegtuigen. Dit principe, gecombineerd met permanente alertheid over hoe we de impact op het milieu kunnen reduceren, heeft dit mooi resultaat als gevolg”.

Tegen 2023 plant TUI fly in België nog 12 extra Boeing 737 MAX toestellen in haar vloot op te nemen. De tweede luchtvaartmaatschappij in België telt op dit ogenblik 33 toestellen die 224 routes vliegen en 126 luchthavens met elkaar verbinden. TUI fly heeft ook met Tec4Jets een eigen onderhoudsafdeling op Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij stelt in België 1173 mensen te werk.

(*) Atmosfair is een Duitse vzw die actief bijdraagt aan de reductie van CO₂ uitstoot. Dit gebeurt door promotie, ontwikkeling en financiering van hernieuwbare energie in meer dan 15 landen ter wereld. Atmosfair creëert software tools et geeft ondernemingen advies rond hun politiek i.v.m. het klimaat.