Vakantie met het gezin: Kinderen hebben een stevige vinger in de pap!

Bijna 90% van de Belgische gezinnen met kinderen (0-16 jaar) organiseren hun vakantie in functie van de kinderen. Uiteraard houden ze rekening met de schoolvakanties, maar bijna een kwart van de ouders laten ook het laatste woord aan hun kinderen over het vakantieland en het verblijf (huis, hotel, camping, …). En wat er tijdens de vakantie wordt gedaan, is bijna altijd in functie van of in samenspraak met de kinderen. Het zijn dus inderdaad onze kinderen die bepalen waar we op vakantie gaan en wat we er doen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van touroperator TUI bij 1300 Belgen.

Bijna de helft van de reizen tijdens de zomervakantie zijn reizen met kinderen. En hebben de kinderen het naar hun zin, dan betekent dat een geslaagde reis voor het hele gezin. Wat gezinnen tijdens hun vakantie doen, gebeurt bijna altijd met de voorkeuren van de kinderen in het achterhoofd. 97% van de ouders zegt sterk rekening te houden met hun wensen. En bijna de helft (48%) laat de kinderen (mee)beslissen.

De eigenlijke beslissing over het vakantieland of de streek ligt voor 24% bij de kinderen. In grote gezinnen (3 kinderen of meer) is dat zelfs 63%. Het aantal kinderen heeft uiteraard een grote impact op de inspraak van kinderen. Hoe meer kinderen, des te groter is hun invloed.

Ook de leeftijd van de kinderen speelt een rol. Kinderen in de puberjaren (12-16 jaar) hebben hun eigen willetje en worden veel meer betrokken bij de beslissingen dan jongere kinderen. Gemiddeld mag zowat een derde van de tieners (mee)beslissen over de activiteiten, de bestemming en de keuze van het verblijf.

Hoe we reizen (met de auto, vliegtuig, openbaar vervoer, …) is dan weer iets waar ouders in 32% van de gevallen geen rekening houden met de kinderen.

Het onderzoek toont ook opvallende verschillen naargelang de gezinssamenstelling. Bij éénoudergezinnen is het kind vaak de enige reispartner die gemiddeld dubbel zoveel inspraak heeft als bij traditionele gezinnen. Bij nieuw samengestelde gezinnen hebben de kinderen iets meer in de pap te brokken over de reisplannen dan bij een klassiek gezin.