Belbeef lanceert nieuwe standaard voor Belgisch rundvlees

Rundvleessector biedt consument garanties voor dierenwelzijn, verdoofd slachten, duurzaamheid en traceerbaarheid. Op 1 oktober trad de nieuwe Belbeef-standaard in werking. Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, maakt verdoofd slachten voortaan verplicht voor al haar gebruikers.

De sector, die reeds lang unaniem achter dit nieuwe lastenboek staat, zet op die manier structurele stappen naar een hogere standaard en verbindt zich naar de consument om concrete garanties naar kwaliteit en dierenwelzijn van het Belgische rundvlees te bieden. De Belbeef-standaard wordt gebruikt voor alle rundvlees van Belgische bodem dat binnen de retail verkocht wordt.

Nathalie De Greve, Head Product Policy & Sustainability bij Comeos. “Deze nieuwe standaard is een duidelijk signaal naar de consument. Als integrale sector willen we de consument concrete garanties bieden naar dierenwelzijn, verdoofde slacht, traceerbaarheid en duurzaamheid. De herziening van de Belbeef-standaard betekent dat wie vandaag Belgisch rundvlees in de supermarkt koopt er zeker van is dat het vlees van een dier komt dat verdoofd werd geslacht, van de allerbeste kwaliteit is en aan de hoogste standaarden voldoet. We geven hiermee een positief signaal dat de sector duidelijke en structurele stappen zet om de consument meer inzicht en zekerheden te geven over waar het vlees op zijn bord vandaan komt, en dat er geen nodeloos dierenleed aan te pas kwam.”

Christel Buyse, veehoudster en tevens voorzitster van de Raad van Bestuur van Belbeef namens Agrofront: “Met het hernieuwde lastenboek trekken we de kwaliteitsstandaard op alle vlakken omhoog. Naast duidelijke en concrete garanties voor de consument willen we als sector ook een heldere visie neerzetten wat betreft duurzaamheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn en de verdoofde slacht. De consument verdient zekerheden en we willen er dan ook alles aan doen om hier concrete initiatieven aan te koppelen en garanties te bieden.”

Introductie duurzaamheidsmonitor rundveesector

Nieuw binnen de Belbeef-standaard is de duurzaamheidsmonitor waaraan de interprofessionele organisatie de veehouders toetst. Deze monitor stelt de sector in staat om de initiatieven die vandaag al toegepast worden op de vleesveebedrijven te inventariseren en te verifiëren. De duurzaamheidsmonitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven en is verdeeld over verschillende categorieën (dierengezondheid & dierenwelzijn, dierenvoeding, energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, bodem, water, sociaal en economie.). De veehouders moeten de initiatieven die op hun bedrijf toegepast worden aanduiden, waarbij elk initiatief gevalideerd kan worden door één van de 9 onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om de audits bij de veehouders uit te voeren. Via dit nieuwe instrument kan de sector vanaf nu, op regelmatige basis, informatie uitbrengen over de evolutie van de inspanningen die de bedrijven leveren om op een duurzame manier vlees te produceren.

“Met deze duurzaamheidsmonitor vragen we de veehouder aan te tonen welke maatregelen hij reeds toepast, en bieden we daarnaast een reeks initiatieven aan die in overweging kunnen genomen worden om duurzamer te werken. Duurzaamheidsinitiatieven op vlak van energie, biodiversiteit, water en dierenvoeding zijn bijvoorbeeld het regelmatig laten uitvoeren van een energiescan en het gebruiken van verschillende alternatieve waterbronnen. Elektriciteit verbruiken dat ten dele of volledig van eigen duurzame productie (zonnepanelen of windmolens) komt, het in stand houden van blijvend grasland of eigen of lokaal geteeld voer gebruiken zijn nog enkele voorbeelden uit de 45 mogelijke initiatieven.” licht Roel Vaes van Boerenbond namens het Agrofront toe.

De duurzaamheidsmonitor voorziet ook invulling op sociaal en economisch vlak. Voorbeelden hier zijn onder andere het toepassen van een bedrijfseconomische boekhouding, het erkend zijn als kijk-, bezoek- of zorgboerderij of commercialisatie van de dieren via de korte keten door producten lokaal aan te bieden (in de hoevewinkel, buurtwinkel,…).

Nog meer aandacht voor dierenwelzijn

Wie vandaag Belgisch rundvlees in de supermarkt koopt, krijgt dankzij de vernieuwde Belbeef- standaard de garantie dat er te allen tijde maximaal aandacht gaat naar het welzijn van het dier. Om de inspanningen vanuit de sector concreet te formaliseren , herwerkte de sector zijn eisenpakket op basis van criteria die via een convenant samen met het kabinet Weyts en het kabinet Di Antonio werden vastgelegd. Het betreft onder andere het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties, opwaardering van de functie van animal welfare officer en bijkomende opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders.

Alle dieren die onder de Belbeef-standaard verkocht worden, werden verdoofd geslacht. Op die manier geeft Belbeef invulling aan de verwachtingen van de consument om garanties te krijgen in het kader van dierenwelzijn.

Michael Gore, Afgevaardigd bestuurder bij FEBEV. “Het Belbeef-lastenboek biedt een antwoord op de verwachtingen van de consument naar een voedselveilig, kwalitatief stukje vlees, waar een bijkomende focus werd geplaatst op duurzaamheid en dierenwelzijn. Als keten willen we via het Belbeef-lastenboek de consument het vertrouwen geven die hij/zij verdient. De consument zelf zit in de driver seat: door te kiezen voor Belbeef-rundvlees, kiest hij naast een lekker product, ook voor een keten waar waarden essentieel zijn. De onafhankelijke controles garanderen dan ook dat alle eisen tot in de puntjes worden nagekeken.”

Verder inzetten op traceerbaarheid binnen de keten

Binnen de hernieuwde standaard bouwt de sector voort op de traceerbaarheid van dieren en vlees binnen de keten. Zo werkte Belbeef meer controlemechanismen uit voor de gecertificeerde controle-instanties. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld massabalanscontroles op basis van steekproeven worden uitgevoerd tijdens de controles ter plaatse. Zo kan Belbeef te allen tijde de consument garanties bieden over de herkomst van het vlees en de zogenaamde triple B (geboren, grootgebracht en verwerkt in België) hard maken. www.belbeef.be