Bijenkorven luchthaven Brussels south Charleroi airport

B.S.C.A. gebruikt bijenkorven in de buurt van de luchthaven voor de analyse van de biodiversiteit in het kader van haar milieubeleid. Een project dat wordt opgezet door B.S.C.A., in samenwerking met de vzw Terre@Air, BeeOdiversity en SOWAER

In het kader van haar milieubeleid startte Brussels South Charleroi Airport een project met vier bijenkorven die worden geïnstalleerd in de buurt van de luchthaven op de terreinen van SOWAER. Het doel is tweeledig: de biodiversiteit evalueren en de gevolgen van de eventuele verontreinigende stoffen op en rond de luchthaven analyseren. In samenwerking met de vzw Terre@Air en BeeOdiversity, twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor het nemen van monsters en de analyse daarvan, wilt B.S.C.A. optreden als verantwoordelijke speler en zich blijven inzetten voor de vermindering van haar ecologische voetafdruk.

Bijen zijn van essentieel belang voor het behoud van de plantaardige biodiversiteit en spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Ze worden ingezet als natuurlijke drones om toezicht te houden op verontreinigende stoffen, de plantaardige biodiversiteit en de gevolgen van een bepaalde activiteit op het milieu. Met de steun van BeeOdiversity en de vzw Terre@Air, installeerde Brussels South Charleroi Airport twee bijenkorven rond de luchthaven op de site van SOWAER, aan de kant van Ransart. De twee nieuwe bijenkorven vormen een aanvulling op de twee bestaande bijenkorven van de vzw Terre@Air, gevestigd te Jumet, in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven.

“Mijn beleid werd altijd al sterk beïnvloed door mijn wetenschappelijke opleiding en dat zal ook zo blijven”, verklaart Waals Minister van Regionale Luchthavens, “Voor mij is het erg belangrijk om over geobjectiveerde en gevalideerde gegevens te kunnen beschikken om de juiste beslissing te nemen en een duurzame toekomst te bouwen. Daarom steun ik de installatie van twee bijenkorven door B.S.C.A. om de impact van de activiteiten van de luchthaven op de omgeving te monitoren. Naast het imago, is het immers erg belangrijk dat het overheidsbeleid kan steunen op wetenschappelijke bewezen feiten en vaststellingen om over alle informatie te beschikken die nuttig is om samen beslissingen te nemen en eventueel maatregelen in te voeren om de toekomst van de luchthaven te waarborgen.”

Over het algemeen bestuift een bijenkolonie dagelijks zo’n acht miljard bloemen. Bijen verplaatsen zich binnen een straal van drie kilometer rond hun bijenkorven. De stuifmeelmonsters die op deze manier worden verzameld, worden vervolgens geanalyseerd, zodat B.S.C.A. initiatieven kan implementeren om de biodiversiteit binnen de omgeving van de luchthaven te verbeteren.

“Dankzij dit project kunnen we een totaalbeeld vormen van de eventuele impact van onze activiteiten op de gezondheid van onze buurtbewoners”, verklaart Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van B.S.C.A. “Op basis van de resultaten kunnen we concrete verbeteringsacties invoeren.”

Enkele professionele en gepassioneerde imkers houden toezicht op de bijenkorven en staan in voor de goede gezondheid van de kolonies. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de verzameling van stuifmeelmonsters, die later worden geanalyseerd en geobjectiveerd door BeeOdiversity.

Om te kunnen beantwoorden aan de strenge normen van het FAVV, wordt de geproduceerde honing vervolgens onderworpen aan enkele grondige analyses. Wanneer de honing geschikt voor consumptie wordt geacht, wordt deze verdeeld onder de medewerkers van de luchthaven.

Dit project past tevens in het kader van Well’Air, een initiatief van SOWAER, met als doel om een luchthavengemeenschap te creëren die innovatieve en collectieve projecten opzet rond de twee Waalse luchthavens. Op die manier worden ook de buurtbewoners betrokken.

“SOWAER stelt alles in het werk om een kwalitatief leefklimaat te creëren voor alle burgers en is dan ook verheugd dat er diverse bijenkorven worden geïnstalleerd in de buurt van de luchthaven en dat er een natuurlijke monitoring van de verontreinigende stoffen kan worden uitgevoerd. Als eigenaar van dit terrein, vinden we het belangrijk om deze verontreinigende stoffen in kaart te brengen in het belang van de burgers en om duurzame projecten op te zetten. Het partnerschap met de vzw Terre@Air, dat reeds werd opgestart in de luchthavengemeenschap Well’Air, past volledig in dit principe”, verklaart Nicolas THISQUEN, Voorzitter van het Directiecomité van SOWAER