Carrefour maakt hypermarkt Oudergem toegankelijk voor slechtzienden met technologische oplossing

Carrefour België zet een nieuwe standaard in toegankelijkheid en inclusiviteit met de introductie van een innovatief systeem voor slechtzienden in haar hypermarkt in Oudergem. Deze unieke oplossing, een primeur in België en Europa, werd in de praktijk getest in het gezelschap van Carrefour-klanten met een visuele beperking. Tekenden ook present: Geoffroy Gersdorff, CEO van Carrefour België, Karine Lalieux, federaal minister van Pensioen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een handicap, en Gwendolyn Rutten, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Geavanceerde technologieën voor een toegankelijke winkelvloer

Het innovatieve systeem combineert twee geavanceerde technologieën – Virtuoz en NaviLens – om klanten met een visuele beperking zelfstandig en zonder hindernissen te helpen winkelen. Virtuoz is een voel- en hoorbare kaart die bij de ingang van de winkel wordt geplaatst, waardoor slechtzienden eenvoudig de lay-out van de winkel leren kennen. NaviLens maakt gebruik van slimme QR-codes die tot op 20 meter afstand en binnen de 3 milliseconden detecteerbaar zijn via een speciale app. Zo is de technologie in staat om blinden en slechtzienden vlot en veilig door de winkel te begeleiden naar de producten van hun keuze, en om hen de weg te wijzen naar de gangpaden, kassa’s en andere diensten. De QR-codes bieden bovendien toegankelijke informatie over ruim 1.700 producten en prijzen in de winkel.

Van 27 mei tot 8 juni 2024 organiseert Carrefour een Solidaire afronding in de hypermarkt van Oudergem ten voordele van Eqla. De organisatie zal de opbrengst gebruiken om slechtzienden nieuwe technologieën aan te leren.

Samenwerking en trainingen voor optimale ondersteuning

Het vernieuwende systeem in Oudergem kwam er dankzij een hechte samenwerking tussen Carrefour, technologiespeler Seedgrowth Accessibility en Eqla, een Belgische vereniging die optreedt met en voor blinden en slechtzienden. Deze samenwerking heeft onder meer geleid tot uitgebreide tests en trainingen voor deCarrefour-medewerkers, zodat zij optimaal voorbereid zijn om klanten met een visuele beperking te ondersteunen.

Diversiteit en inclusie als beleidsfundament

Met dit project is Carrefour niet aan haar proefstuk toe om de winkel- en de werkvloer toegankelijker te maken voor iedereen. Als onderdeel van een bredere strategie voor Diversiteit & Inclusie zagen al verschillende initiatieven het licht. De stille uren in de winkels op weekdagen tussen 14 en 16 uur zijn er bijvoorbeeld voor hypersensitieve personen en mensen met autismespectrumstoornissen.

Voor haar medewerkers organiseert Carrefour onder meer gerichte opleidingen, rekruterings-, stage- en groeitrajecten op maat en interne sensibiliseringscampagnes. Voor dit beleid ontving de winkelketen eind april 2024 nog het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“In België is naar schatting 1 op de 1.000 mensen blind en 1 op de 100 slechtziend. Voor hen is zelfstandig winkelen vaak een grote uitdaging. Carrefour wil met dit pilootproject in Oudergem werk maken van concrete oplossingen voor toegankelijk winkelen. Het project maakt deel uit van onze bredere strategie voor Diversiteit & Inclusie, die focust op drie pijlers: leeftijd, gender en handicap.” – Geoffroy Gersdorff, CEO van Carrefour België

“Met dit project verhoogt Carrefour België haar inspanningen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Door te focussen op de inclusie en zichtbaarheid van mensen met een beperking wil Carrefour het bewustzijn verhogen en mogelijkheden creëren die iedereen in staat stellen om ten volle bij te dragen aan de maatschappij. Het is een diepgaand engagement voor autonomie en inclusie, gericht op het omzetten van uitdagingen in kansen en het bouwen van een wereld waarin iedereen kan floreren, ongeacht zijn of haar mogelijkheden. ” – Karine Lalieux, federaal minister van Pensioen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een handicap

“Iedereen verdient gelijke kansen. Carrefour België zet vandaag een belangrijke stap naar een inclusievere samenleving. Als we innovatie en vooruitgang slim inzetten, kunnen we het leven voor iedereen beter maken. Met deze toepassing worden slechtzienden geholpen om zelfstandig te winkelen. Een lovenswaardig initiatief.” ​ – Gwendolyn Rutten, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.