Carrefour sustainable energy week 2024

Carrefour België verlaagt energiegebruik met 20% en gaat voor 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030.

Op 5 jaar tijd 20% minder energie gebruiken: die doelstelling heeft Carrefour België dit jaar met verve behaald. Deze prestatie illustreert haar inzet op het vlak van duurzaamheid en in het bijzonder energie-efficiëntie, al reiken de ambities de komende jaren nog verder. In het kader van de European Sustainable Energy Week zet de supermarktketen haar plannen op scherp.

“Bij Carrefour zijn we vastbesloten om ons steentje bij te dragen aan een CO2-neutrale samenleving. Met onze duurzaamheidsstrategie willen we een positieve impact hebben op het milieu en tegelijkertijd onze operationele efficiëntie verbeteren.” Geoffroy Gersdorff, CEO van Carrefour België

Verduurzamen op meerdere fronten

Met het oog op een duurzamere toekomst stelde Carrefour België een aantal ambitieuze doelstellingen voorop. Zo gaat de winkelketen voluit voor 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030. Om haar ambities te ruggensteunen, investeert ze op verschillende fronten. Denk onder meer aan: initiatieven om hernieuwbare energiebronnen aan te wenden én het energiegebruik te verminderen: maximale benutting van het zonnepotentieel van de daken op haar winkels; partnerships voor de vergroening van de energieaankoop om zo de ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Concrete acties blijven vruchten afwerpen : Dat een lager energiegebruik een van de voornaamste streefdoelen is, spreekt voor zich. Op dat vlak onderneemt Carrefour België al heel wat concrete acties. Enkele voorbeelden: Overgang naar CO2-koeling: Tegen eind dit jaar werkt 75% van de commerciële koeling op het natuurlijke koelgas CO2. Dat vermindert het energieverbruik én gaat de uitstoot tegen van schadelijke chloorfluorkoolstoffen (cfk’s), die traditioneel als koudemiddel worden gebruikt in koel-, vries- en airco-installaties.

​Efficiënte installaties : ​Vorig jaar werd voor 4,4 km aan deuren geplaatst in de koelinstallaties van 49 winkels. Daarmee daalde het elektriciteitsgebruik voor commerciële koeling met 50%. Verder overlegt Carrefour maandelijks met onderhoudstechniciens om de energie-efficiëntie van installaties op te volgen en verbeterpunten in kaart te brengen. Zo worden later dit jaar een aantal oude stookinstallaties vervangen door zuinigere gascondensatieketels. ​

​Training en support: Carrefour blijft inzetten op het trainen van medewerkers om energiebewust gedrag te bevorderen, zowel in de eigen winkels als bij franchisepartners. ​Voor alle winkels is er bovendien technische support op het vlak van energie-efficiëntie. Meer nog, Carrefour heeft een energiepremie uitgetrokken om haar franchisepartners te ondersteunen bij groene investeringen. ​

​Ambassadeurs

​Elke eigen Carrefour-winkel heeft een ‘energy master’, die als ambassadeur optreedt om collega’s te ondersteunen en nutteloos gebruik te vermijden. ​Tijdens maandelijkse sessies deelt deze community praktijkinzichten en concrete tips om de energie-efficiëntie van de winkel te verbeteren. ​

​Structureel verankerde ambities

Al deze inspanningen maken deel uit van een structurele aanpak, namelijk de CSR & Food Transition Index die op groepsniveau wordt opgevolgd. Zo behaalde Carrefour België in 2016 al de ISO 50001-certificering. Concreet betekent dit dat de winkelketen een onafhankelijk erkend energiebeheersysteem hanteert om systematisch haar energieprestaties te verbeteren en energie-efficiëntie te verhogen. Bovendien richtte Carrefour vorig jaar een energiedirectie op groepsniveau op. Die waakt over de integrale samenwerking – over winkel- en afdelingsmuren heen – op de weg naar een duurzame toekomst.