Crus Bourgeois du Médoc: eeuwenoude traditionele vermelding

Oorspronkelijk werden de inwoners van het stadje «bourg» Bordeaux «bourgeois» genoemd. Destijds was Bordeaux een stad vol kooplieden en ambachtsmannen die tijdens de periode van de Engelse heerschappij beschikten over rechten en voorrechten: ontheffing van lasten over de lokale verkoop (in Guyenne) en over de export van wijnen afkomstig van de druiven van de plaatselijke wijngaarden.

In de XVde eeuw, kopen de bourgeois van Bordeaux dankzij de welvaart die de internationale handelsactiviteiten hen oplevert, de allerbeste percelen van de regio die men vervolgens geleidelijk de naam « Crus des Bourgeois » geeft.

In 1740 vermeldt een tekst voor het eerst een selectie met de prijzen van de crus uit de Médoc. Maar tijdens de Franse Revolutie worden alle voorrechten van de Crus Bourgeois afgeschaft en dus moeten de Crus Bourgeois zich dan aanpassen aan de situatie en proberen hun rol op de handelsmarkt te behouden en hun wijngaarden verder te ontwikkelen.

Na 1855 denken de autoriteiten erover om aan het reeds bestaande klassement nieuwe categorieën toe te voegen om aldus bepaalde Crus Bourgeois du Médoc te kunnen opnemen in het klassement. Destijds bestonden er volgens het boekwerk van Dhr. d’Armailhac 248 crus bourgeois: 34 Bourgeois Supérieurs, 64 Bon Bourgeois (« goede Bourgeois ») en 150 Bourgeois Ordinaires (« gewone Bourgeois »). De Crus Bourgeois ontwikkelen zich verder en in het begin van de XXste eeuw nemen ze een aanzienlijke plaats in op de buitenlandse markten waaronder Duitsland en Rusland. Deze bloei wordt onderbroken door de Eerste Wereldoorlog en de crisis van 1929. Hoewel het aantal wijndomeinen daalt, gaan enkele ondernemers in de Médoc verder en houden aldus de traditionele vermelding « Cru Bourgeois » in stand.

In 1932 worden er door de Makelaars van Bordeaux onder leiding van zowel de Kamer van Koophandel als de Kamer voor Landbouw van de Gironde 444 Crus Bourgeois du Médoc officieel beëdigd. Deze lijst die bij de Kamer van Koophandel werd vastgelegd is nooit via het ministerie erkend maar heeft desalniettemin meer dan 70 jaar gediend als referentielijst voor het gebruik van de traditionele vermelding.

In 1962 wordt de Vakvereniging (Syndicat des « Crus Bourgeois du Médoc ») opgericht. Deze vereniging organiseert twee keer een intern klassement om zodoende een competitiegevoel tot stand te brengen tussen de verschillende Crus Bourgeois. In 1979 wordt de traditionele vermelding « Cru Bourgeois » erkend door de Europese regelgeving met betrekking tot etikettering, op voorwaarde dat de Franse Staat zijn gebruik omkadert. Op 17 juni 2003 wordt het allereerste officiële klassement van de Crus Bourgeois du Médoc gehomologeerd door een ministeriële verordening die 247 wijnkastelen uit 490 gegadigden erkent. De verdeling is als volgt: 9 Crus Bourgeois Exceptionnels, 87 Crus Bourgeois Supérieurs en 151 Crus Bourgeois

Sommige deelnemers bekloegen zich destijds over een oneerlijke methode omdat de jury van deskundigen was samengesteld uit 18 vaklieden waaronder de toenmalige Voorzitter van de « Syndicat des Crus Bourgeois du Médoc » (in overeenstemming met de organisatie beschreven in de ministeriële beschikking van 30 november 2000). In 2007 verklaart het Hogere Gerechtshof van Bordeaux de verordening van 17 juni 2003 ongeldig. De aangevoerde reden was: « men kan niet tegelijkertijd rechter en partij zijn ».

In 2009 volgt uiteindelijk de homologatie van een selectieve kwaliteitsaanpak van de Crus Bourgeois du Médoc door de Franse overheid: Verordening van 20 oktober 2009 & Besluit van 16 november 2009. In 2010, slaagt de vakvereniging van de Crus Bourgeois du Médoc erin om zijn nieuwe kwaliteitsaanpak op te zetten en publiceert de eerste Officiële Selectie in september (jaargang 2008). Sindsdien wordt de Officiële Selectie van de Crus Bourgeois du Médoc ieder jaar in september gepubliceerd.

In vervolg van de homologatie eind 2017 ontwikkelt de kwaliteitsaanpak zich tot een vijfjarig klassement vanaf jaargang 2018. Deze zal bestaan uit 3 niveaus: « Cru Bourgeois », « Cru Bourgeois Supérieur » en « Cru Bourgeois Exceptionnel ». De eerste klassering zal begin 2020 worden gepubliceerd.