Gedeelde smart is … halvering fileleed in Brussel?

Car2go, de grootste dienstverlener ter wereld op het vlak van autodelen en onderdeel van de groep Daimler, gaat midden oktober 2016 van start met zijn activiteiten in Brussel. Het free-floating concept maakt haast uitsluitend gebruik van exemplaren van de smart fortwo, een model dat zich wegens zijn afmetingen en wendbaarheid uitstekend leent voor gebruik in steden. Het systeem van autodelen zonder vaste standplaatsen kan de verkeerssituatie in Brussel helpen verbeteren. Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden.

Vanaf oktober zullen er in het economisch belangrijke gebied van 50 km²  300 voertuigen beschikbaar zijn binnen het zogenaamde free-floating concept, d.w.z. zonder vaste standplaatsen waar de auto’s opgehaald en teruggebracht moeten worden. In Brussel worden de 250 exemplaren van de smart fortwo aangevuld met 50 exemplaren van de Mercedes-Benz A-Klasse. De verhuur wordt uitsluitend via de car2go app voor smartphones geregeld; het gebruik wordt heel precies per minuut gefactureerd; en er zijn geen bindende contracten, geen basis- of maandelijkse vergoedingen en geen minimum huurtijd. Brussel wordt de 31e stad waar car2go actief is.

“De voorbije jaren heeft het concept van car2go voor autodelen zonder vaste standplaatsen in 15 andere Europese steden met een grote verkeersdrukte bewezen dat het een heus alternatief is voor het bezit van een eigen auto, en dat het een waardevolle aanvulling vormt op het openbaar vervoer. In de 30 miljoenensteden maken meer dan 1.300.000 geregistreerde klanten deel uit van onze geregelde groep gebruikers. Zij hebben ontdekt dat car2go de perfecte aanvulling op hun mobiliteitsbehoeften is,” legt Thomas Beermann uit, bij car2go bevoegd voor de Europese activiteiten.

Een belangrijke voorwaarde voor de exploitatie van het concept voor autodelen zonder vaste standplaatsen was de wetgeving voor autodelen die Brussel onlangs goedgekeurd heeft. “Op het ogenblik werken we op een positieve en constructieve manier met de Brusselse regio en stad samen om de nieuwe reglementen voor autodelen in te voeren. Die nieuwe wet geeft klanten van car2go de mogelijkheid om gratis te parkeren op alle openbare parkeerterreinen binnen ons werkgebied,” voegt Beermann er nog aan toe. Beide partijen zijn het erover eens dat het systeem van car2go voor autodelen op middellange termijn tot een verbetering van de verkeerssituatie in Brussel kan leiden. Volgens car2go zullen de sociaal-demografische structuur van de 1,2 miljoen inwoners en het gebruik van het openbaar vervoer het succes en de aanvaarding van het systeem voor autodelen zonder vaste standplaats in Brussel ondersteunen.

Geïnteresseerde inwoners van Brussel kunnen zich al melden door op de website brussels.car2go.com hun e-mailadres op te geven om meer informatie te krijgen over de toekomstige car2go dienstverlening. Daardoor genieten ze later, bij de effectieve inschrijving, een korting voor vroege boekingen en kunnen ze 120 minuten gratis gebruik maken van car2go.