Herdade dos Grous vervoegt het IWCA

Herdade dos Grous heeft zich aangesloten bij de International Wineries for Climate Action (IWCA), waarmee zij zich verplichten tot een jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050.

De IWCA heeft momenteel 34 leden verspreid over de hele wereld met een gemeenschappelijk doel: de wijnsector koolstofvrij maken. Herdade dos Grous en Sogrape zijn de meest recente leden die zich bij de IWCA hebben aangesloten en samen met Symington Family Estates heeft de organisatie tot nu toe 3 Portugese lidmaatschappen.

Om erkend te worden als lid van de IWCA moeten wijnproducenten aan verschillende eisen voldoen. Naast de vermindering van de totale uitstoot moeten zij ook een lijst van broeikasgasemissies opstellen en ervoor zorgen dat deze worden gecontroleerd door een geaccrediteerde entiteit, in overeenstemming met de ISO 14064-norm. De bedrijven die lid zijn, moeten er ook voor zorgen dat ten minste 20% van de verbruikte energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Herdade dos Grous is gevestigd in Portugal, in het zuiden van de Alentejo. Haar strategie van duurzame productie, in al haar aspecten, is een van de structurele pijlers van het beheer van de hele landbouwactiviteit. Door het tekenen van een landbouwmozaïek behoudt en bevordert het landgoed de biodiversiteit van de lokale ecosystemen die, samen met regeneratieve en biologische landbouwpraktijken, blijk geven van het enorme respect en de zorg die zij voor het land hebben.

Haar inzet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het streven naar koolstofneutraliteit maken deel uit van onze dagelijkse reis naar duurzaamheid en het bereiken van een grotere veerkracht met betrekking tot de klimaatverandering.

“De missie van Herdade dos Grous is om op een duurzame manier te produceren, waarbij het milieu wordt beschermd, het welzijn van haar medewerkers wordt bevorderd en de lokale gemeenschap waarin zij actief is, profiteert. Onze strategie voor het bereiken van een grotere klimaatbestendigheid ondersteunt niet alleen het huidige bedrijfsmodel, maar garandeert ook een verantwoord landbouwbeheer. Zo kunnen we geloven dat de volgende generaties een even goede of zelfs betere planeet erven dan die waarop we nu leven.

Lid zijn van de IWCA brengt ons ertoe samen te werken met de grote spelers van de internationale wijnsector. We hopen dat we samen nieuwe instrumenten kunnen verwerven en ontwikkelen om beter het hoofd te kunnen bieden aan de grote klimaatuitdagingen die voor ons liggen.” – Luís Duarte (Chief Winemaker en General Manager). @herdadedosgrous.pt