Luchthaven Oostende-Brugge

Openbaar onderzoek van start voor hernieuwing omgevingsvergunning Luchthaven Oostende-Brugge

 

Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van Luchthaven Oostende-Brugge ging officieel van start op donderdag 30 mei 2024. Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Oostende-Brugge nv) diende hiervoor op 12 oktober 2023 de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning in, ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning op 19 oktober 2024. Gedurende de afgelopen maanden heeft LEM Oostende-Brugge op basis van aanvullende vragen het dossier vervolledigd. Hierop werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor we nu een belangrijke stap kunnen zetten naar het openbaar onderzoek.

Duurzame uitbouw activiteiten

Voor de aanvraag heeft LEM Oostende-Brugge zich gebaseerd op de Visienota van de Vlaamse Regering, waarin de opgestelde strategieën en scenario’s als leidraad dienen voor de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven zal hierbij inzetten op een verdere duurzame ontwikkeling van de lijnvluchten en vooral op het verder uitbouwen van de vrachtvluchten.

De luchthaven wil de komende jaren verder ontwikkelen tot een belangrijke speler in de vrachtsector. De recente investeringen van Versluys Logistics in nieuwe loodsen vormen een eerste stap in deze ontwikkelingsstrategie. We zijn ervan overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen in de export en import in Vlaanderen, en de ruime regio daar rond. Deze nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van apron 1 zullen een aanzienlijke impuls geven aan de lokale werkgelegenheid en welvaart.

Milieueffectenrapport

Het dossier, dat als ontvankelijk is verklaard, omvat tevens een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. Dit rapport biedt inzicht in hoe de luchthaven zich de komende jaren verder kan ontwikkelen, met een nadruk op het behoud van een evenwicht tussen economische groei en het welzijn van de buurtbewoners. CEO Eric Dumas benadrukt: “We zijn vastbesloten om de overlast te beperken en hebben daarvoor in het Milieueffectrapport (MER) en het beleidsplan van de luchthaven een gedetailleerd actieplan opgesteld. We streven ernaar om extra maatregelen te nemen om potentiële hinder te verminderen.

Duurzame ontwikkeling

“We streven naar verdere verduurzaming van onze luchthaven door middel van een uitgebreid Carbon Management Plan. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en het omarmen van nieuwe technologieën”, zegt Dumas. Zo zet de luchthaven in op groene stroom via de implementatie van een zonnepanelenpark, de verdere elektrificatie van dienstvoertuigen, de elektrificatie van de externe stroomvoorziening van vliegtuigen en ander afhandelingsmateriaal. Luchthaven Oostende-Brugge streeft continu naar een evenwicht tussen de exploitatie van de luchthaven en het beperken van overlast voor de omwonenden.

Verhuis SAR-helibasis

De luchthaven vraagt een omgevingsvergunning aan voor het behoud en uitbreiden van haar eigen activiteiten. Dit dossier staat los van de SAR-helibasis, waarbij Defensie haar NH-90 helikopters wenst te baseren op Luchthaven Oostende-Brugge. Defensie zal hiertoe een aparte aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen en een bijhorend Milieueffectenrapport opstellen.

Infovergadering

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek zal er op 12 juni 2024 een openbare informatiesessie plaatsvinden. Meer details worden binnenkort gepubliceerd op de website: www.luchthaven-oostendebrugge.com/omgevingsvergunning. Tijdens deze openbare informatiesessie zal onder andere een toelichting worden gegeven over het Milieueffectenrapport (MER), dat is opgesteld door Sertius.