Millésime BIO- Wereldmarkt van de Biologische wijn

In 2023 zal Frankrijk de 2de grootste biologische wijngaard ter wereld hebben.

Dit jaar zal de Millésime Bio-beurs ( Montpellier, Parc des Expositions 27-28-29 janvier 2020 www.millesime-bio.com) tijdens haar 27ste editie nieuwe records wat betreft bezoekersaantallen breken. Deze wereldmarkt voor biologische wijn, georganiseerd door Sudvinbio, is de grootste marktplaats voor biologische wijn ter wereld. Millésime Bio verwelkomt dit jaar meer dan 1.300 exposanten (privékelders, coöperatieve kelders of winkels) uit 22 verschillende landen en 7.000 professionele inkopers uit Frankrijk en het buitenland.

SUDVINBIO

De vereniging Sudvinbio, die in 1991 werd opgericht, verenigt nu 420 biologische wijnproducenten uit de regio Occitanie, die 36% van de Franse biologische wijngaarden omvat. Onder leiding van Nicolas Richarme wordt elk jaar de Millésime Bio-beurs georganiseerd, de wereldmarkt voor biologische wijn, ‘s werelds grootste evenement gewijd aan biologische wijn. www.sudvinbio.fr

IWSR

IWSR is de belangrijkste bron van gegevens en analyse van de alcoholische drankenmarkt. De IWSR-database is essentieel voor de sector en meet het volume en de waarde van de wereldmarkt voor wijn, gedistilleerde dranken, bier en kant-en-klare drankjes in 157 landen en geeft een overzicht van de korte en lange termijntrends, met inbegrip van volume- en waardeprognoses over vijf jaar.

De IWSR volgt het totale verbruik en de trends wat betreft merk, prijssegment en categorie. Onze gegevens worden gebruikt door grote multinationale producenten van wijn, gedistilleerde dranken en bier, maar ook door leveranciers aan financiële en alcoholische markten. De unieke methodiek van de IWSR stelt ons in staat om te weten wat er daadwerkelijk wordt verbruikt en om zo beter te begrijpen hoe markten werken. Onze analisten reizen de wereld rond om meer dan 1.600 lokale professionals te ontmoeten om de markttrends en het «waarom» achter de cijfers vast te leggen.

Definitie van biologische wijn

In de landen van de Europese Unie is een wijn gecertificeerd als hij voldoet aan de specificaties die het gebruik van chemische meststoffen, synthetische pesticiden en GGO’s verbieden, het gebruik van additieven en oenologische hulpmiddelen reguleren en het zwavelgehalte beperken. Certificering wordt verkregen na een driejarige conversie van een geaccrediteerde onafhankelijke organisatie.

Synthese: Terwijl de wereldwijde wijnconsumptie afneemt, blijft de verkoop van biologische wijn stijgen, waardoor het marktaandeel jaar na jaar toeneemt. Gedreven door de vraag van de consument naar milieuvriendelijke producten is de biologische wijnconsumptie sinds 2013 wereldwijd bijna verdubbeld. Om aan de behoeften van de markt te voldoen zullen Frankrijk, Italië en Spanje, de drie belangrijkste biologische wijnproducerende landen ter wereld, de omschakeling van hun wijngaarden naar biologische productie aanzienlijk versnellen en in 2023 ongeveer 2 miljard flessen bereiken. Deze studie van MillésimeBio beschrijft in vijf belangrijke landen (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten) de toekomst van de wereldwijde biologische wijnconsumptie en -productie. Nieuw in deze studie is de presentatie van indicatiecijfers voor biologische schuimwijnen, waarvan de consumptie sinds 2013 in de bestudeerde landen meer dan verdrievoudigd is.

STRUCTUREEL : Een groeiend verbruik op belangrijke markten

Terwijl de consumptie van wijn en wijn uit de conventionele productie daalt (wereldwijd en in de 5 onderzochte landen), neemt de consumptie van biologische wijn toe. Biologische wijn wint dus mechanisch aan marktaandeel. Met ongeveer 1,5% in 2013 zal de biologische wijnconsumptie in 2023 3,5% van de wereldmarkt uitmaken. Deze toename van de biologische wijnconsumptie zal zich voortzetten in de vijf belangrijkste landen van deze studie, die goed zijn voor meer dan de helft van de wereldwijde biologische wijnconsumptie.

GROEIENDE WERELDMARKT

Een productie die zich ontwikkelt om aan de vraag te voldoen. In antwoord op de sterke vraag naar biologische wijn zullen Italië, Spanje en Frankrijk, de drie belangrijkste wijnproducerende landen ter wereld, hun gecertificeerde biologische arealen uitbreiden (in Frankrijk zal het omschakelingspercentage verdubbelen) om hun productievolumes te verhogen. De trend is algemeen en heeft zowel betrekking op de productie van gewone wijnen als op de productie van schuimwijnen.

BIOLOGISCHE SCHUIMWIJNEN: EEN STERKE STIJGING VAN DE PRODUCTIE

De consumptie van biologische schuimwijn is in de periode 2013-2018 met gemiddeld 19,1% per jaar gestegen. Deze trend zal zich in de periode 2018-2023 voortzetten met een verwachte gemiddelde stijging van 8,2% per jaar. In dezelfde periode zal de consumptie van niet-biologische schuimwijn gemiddeld slechts met 0,5% per jaar toenemen. In antwoord op de vraag van de consument is de productie van biologische schuimwijn in de vijf landen waarop de studie betrekking heeft, tussen 2013 en 2018 verdrievoudigd van 30 miljoen naar 95 miljoen flessen per jaar. Deze zou 97,6 miljoen flessen moeten bereiken in 2019. Biologische schuimwijnen creëren ook waarde: waar de gemiddelde prijs van een fles in de vijf landen in 2019 14 euro bedraagt, zal deze tot 2023 met ongeveer 2,7% per jaar stijgen.

ANALYSE PER LAND:

Frankrijk wordt vanaf 2021 ‘s werelds grootste consument van biologische wijn, het zal in 2021 twee keer zoveel biologische wijn consumeren als in 2013. Het zal dan dubbel zoveel verbruiken als Duitsland en het grootste consumptieland zijn. In 2023 zal het zelfs 20% van de wereldconsumptie vertegenwoordigen. Maar de vooruitgang is algemeen, vooral in Spanje, waar de binnenlandse markt groeit, en in de Verenigde Staten, nu al de grootste markt voor niet-biologische wijn ter wereld, die Italië zal inhalen als de op twee na grootste consument van biologische wijn in de wereld.

VERSCHILLENDE TEMPO’S

Italië, het grootste productieland, is ook de grootste exporteur van biologische wijn. Tot de belangrijkste landen waarop de studie betrekking heeft, behoren twee soorten wijngaarden: – de productie van Italië en Spanje is hoofdzakelijk bestemd voor de export ; – de productie uit Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten wordt voornamelijk in het land zelf geconsumeerd.