Olivier Simonou, nieuwe voorzitter INTER OC, interprofessionele wijnbouwvereniging Pays d’Oc

Na afloop van de Algemene Vergadering van INTER OC, de interprofessionele organisatie voor IGP-wijnen van het Pays d’Oc, hebben de leden van de Raad van Bestuur Olivier SIMONOU verkozen tot voorzitter van de interprofessionele organisatie, deze verkiezing was unaniem in zowel de stroomopwaartse als de stroomafwaartse wijngebieden.

Na de aankondiging van zijn benoeming wenst Olivier SIMONOU de activiteiten van INTERC OC te richten op twee grote assen die bijzonder structurerend zijn voor de toekomst van de IGP Pays d’Oc.

– Ontwikkeling van de reputatie van de IGP “Pays d’Oc” via promotieacties, met het idee om een nationale radiocampagne voor de export in te zetten, zonder de ontwikkeling van het jonge IGP-segment “Terres du Midi” te vergeten, dat nu een integrerend deel van de interprofessionele sector uitmaakt.

– Versterking van het concurrentievermogen van de wijngaarden: aanpassing van het aanbod aan de vraag; bevordering van contractualisering: een garantie van stabiliteit voor de wijngaard; vergroting van de investeringscapaciteit; anticiperen op milieu- en klimaatveranderingen; behoud en ontwikkeling van de oppervlakte van de wijngaard en investeren in nieuwe segmenten (bijv. lagere alcoholgraden l…)

Olivier SIMONOU:

“Met het ontstaan van nieuwe conjuncturele moeilijkheden die onze wijngaard ondergaat: pandemie, historische vorst van april 2021, krijgt de collectieve actie van INTER OC volop betekenis. Onze beroepsgroep moet streven naar een koers die de aanleg van nieuwe wijngaarden, de oriëntatie van de aanplantingen, kortom de onmisbare inzet voor het voortbestaan van de levende krachten die het Pays d’Oc elke dag maken, bevordert.”

Voortbouwend op de gemeenschappelijke waarden van de twee INTER OC regios, zal een nieuw bestuur hem gedurende zijn driejarig mandaat bijstaan. Enerzijds het productiecollege met Gérard BANCILLON, adjunct-secretaris-generaal; Jacques GRAVEGEAL, gedelegeerd vice-voorzitter; Philippe MIELE, vice-voorzitter; Sébastien PONS, penningmeester. Anderzijds het marketing college met Gilles GALLY, vice-voorzitter; Jean-Claude MAS, secretaris-generaal; Laurent SAUVAGE, plaatsvervangend penningmeester en Olivier SIMONOU zelf als voorzitter