Regeneration Food for change 2022

RELAIS & CHÂTEAUX EN SLOW FOOD STEUNEN REGENERATIEVE LANDBOUW OM ECOSYSTEMEN TE HERSTELLEN EN KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN

  • Relais & Châteaux en Slow Food slaan voor het zesde achtereenvolgende jaar de handen ineen en leggen de nadruk op herstel van traditionele landbouwtechnieken van 20 tot en met 23 oktober – De chefs van Relais & Châteaux hebben meer dan 100 producten genomineerd voor de Slow Food’s Ark of Taste – Drie sprekers van Relais & Châteaux zullen deelnemen aan panels op de Terra Madre Salone del Gusto (Turijn, Italië, 22-26 september)

Relais & Châteaux, de wereldwijde vereniging met 580 onafhankelijke hotels en restaurants, promoot regeneratieve landbouwpraktijken onder haar leden en hun bredere gemeenschappen, ter ondersteuning van de gezamenlijke jaarlijkse Food for Change-campagne. Duurzame landbouw creëert natuurlijk vruchtbare grond, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en verhoogt de koolstofvastlegging. Relais & Châteaux wil aantonen dat de toepassing van regeneratieve principes, zelfs in kleinere gemeenschappen, de positieve effecten ervan kan maximaliseren.

Olivier Roellinger, Vice President van Relais & Châteaux: “De chef-koks van Relais & Châteaux zijn bewakers van de biodiversiteit en treden op als hoeders van de schoonheid van de natuur, wat op zijn beurt weer veerkracht creëert in ons voedselsysteem. Prioriteit geven aan de gezondheid van de bodem resulteert in koolstofonttrekking en verbeterde watercycli. Dit is regeneratie. Dit is de toekomst van de gastronomie”.

De aanpak wordt door voedsel- en klimaatdeskundigen gezien als essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, en als een cruciale stap op weg naar koolstofneutraliteit en verder naar een netto nulwaarde. Het kan helpen om ecosystemen weer in een natuurlijk evenwicht te brengen en de productiviteit van het land en het dierenleven dat het ondersteunt, te verhogen.

Edward Mukiibi, voorzitter van Slow Food: “Regeneratieve praktijken hebben de kracht om onze voedselsystemen te transformeren, de integriteit van het land te herstellen, onze gemeenschappen te voeden en de klimaatverandering te vertragen. De oplossing voor de crisis kan niet voor elk continent, gebied en breedtegraad hetzelfde zijn: dat is de aanpak van de multinationals die leidt tot de vernietiging van de biodiversiteit en het verlies van voedseltradities. De juiste aanpak is daarentegen verschillend en komt van onderaf, van de ervaring van lokale producenten en de activering van burgers bij het maken van milieuvriendelijke keuzes en gedrag. Iedereen kan meedoen en een verschil maken. Dit is wat Slow Food betekent voor RegenerAction.”

Bovendien heeft Relais & Châteaux nu met succes meer dan 100 producten voorgedragen aan de Slow Food’s Ark of Taste, een catalogus van 5700 bijna uitgestorven voedingsmiddelen in een poging om de biodiversiteit en het culinaire erfgoed te redden. De volledige lijst van de Relais & Châteaux-producten is te vinden in de digitale databank Ark of Taste van de Slow Food Foundation:

GLOBAL FOOD FOR CHANGE CAMPAIGN “RegenerAction”

Via Food for Change hopen Relais & Châteaux en Slow Food mensen over de hele wereld te inspireren om bewuster om te gaan met het voedselsysteem, dat verantwoordelijk is voor 30% van de uitstoot van broeikasgassen. Relais & Châteaux-leden bevinden zich in een goede positie om regeneratieve praktijken toe te passen. Veel huizen onderhouden hun eigen tuinen, vaak met historische, bedreigde of ongewone soorten die zouden kunnen uitsterven als ze niet voor de voedselproductie worden gebruikt. Naast het telen van fruit en groenten, onderhouden vele ook boom- of wijngaarden en houden dieren zoals bijen, schapen, varkens en koeien.