RIU kiest voor Achilles: duurzamere toeleveringsketen

Het hotelbedrijf en Achilles hebben een overeenkomst getekend waardoor alle leveranciers van RIU geleidelijk zullen worden opgenomen in het gerenommeerde ESG-evaluatiesysteem (Environmental, Social en Governance). Deze toezegging vertegenwoordigt een mijlpaal in de relatie van de Mallorcaanse keten met haar leveranciers en een belangrijke stap in de richting van haar Proudly Committed-duurzaamheidsstrategie

RIU Hotels & Resorts is de eerste grote internationale Spaanse hotelketen die wereldwijd een overeenkomst heeft getekend met Achilles. Achilles wordt wereldwijd erkend als expert op het gebied van risicobeheer van de toeleveringsketen en specialist inzake ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Deze overeenkomst vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de zakelijke relatie van RIU met haar leveranciers en weerspiegelt haar toewijding aan haar Proudly Committed-strategie, aangezien RIU, om aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid, de hele waardeketen erbij moet betrekken en leveranciers van goederen en diensten hier een belangrijk onderdeel van zijn.

Achilles biedt werkelijk diepgaande beoordelingen, inclusief audits op locatie, om het niveau van transparantie en vertrouwen in de toeleveringsketen te bieden dat echt nodig is voor de meest ethische en gemeenschaps- en ecosysteembewuste organisaties van vandaag. Na analyse van de documentatie ontvangt elke leverancier een score die beoordeelt in welke mate hij voldoet aan en zich inzet voor duurzaamheidsaspecten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Bovendien zal elke leverancier deel uitmaken van een uitgebreide en prestigieuze internationale gemeenschap van gekwalificeerde leveranciers die voldoen aan de ESG-criteria.

Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om duurzaamheid centraal te stellen in haar beslissingen en om de positieve impact van haar activiteiten te maximaliseren, zowel op de samenleving als op de ecosystemen van de bestemmingen waar RIU actief is, heeft RIU het Achilles-beoordelingssysteem voor leveranciers aangenomen met als doel een constant niveau van uitmuntendheid in de toeleveringsketen te garanderen.

Met dit systeem kan RIU garanderen dat al haar partners voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van sociale, ethische en milieuverantwoordelijkheid. De implementatie van het Achilles-beoordelingssysteem is een stap voorwaarts in de belofte van RIU om uitsluitend samen te werken met leveranciers die blijk geven van verantwoordelijke praktijken en is een actie die in lijn ligt met haar strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, Proudly Committed.

www.riu.com