SIFAV: focus op de toekomst voor verse groenten en fruit

SIFAV PRESENTEERT NIEUWE VERSTERKTE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE 2025

De bedrijven die verenigd zijn in het duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) onder de paraplu van het Initiatief Duurzame Handel (IDH), hebben hun nieuwe gezamenlijke duurzaamheidsstrategie voor 2025 gepresenteerd.

De nieuwe doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de milieuvoetafdruk in de hele toeleveringsketen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, de lonen en de inkomens, het vergroten van transparantie en het versterken van de due diligence-rapportage.

Met de ambitie actief bij te dragen aan een duurzame opzet van de toeleveringsketen voor verse groenten en fruit voor de Europese markt, hebben de SIFAV-partners – waaronder retailers, merken, distributeurs, maatschappelijke organisaties en andere ondersteunende partijen – gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen en een actieplan voor 2025 vastgesteld.

Tijdens een online-evenement op 9 maart werd het startschot gegeven voor het nieuwe collectieve actieplan, dat aansluit bij de UN Sustainable Development Goals en de doelstellingen van de EU ‘farm to fork’-strategie ondersteunt om de overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem te versnellen.

De SIFAV-partners zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke actie essentieel is om de complexe risico’s en problemen in hun gedeelde toeleveringsketens voor verse groenten en fruit met succes aan te pakken. Door hun krachten te bundelen kunnen bedrijven meer bereiken dan alleen.

“Als één van de oprichters van SIFAV 2020, geloven wij dat sector-samenwerking essentieel is om structurele verbetering te realiseren op gebied van duurzaamheid”, zegt Stefanie Vermaesen, Senior Advisor Sustainable Business bij Nature’s Pride en voorzitter van SIFAV. “Door te werken naar een gezamenlijk doel en door gebruik te maken van gedeelde oplossingen, kunnen we ons direct toewijden aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en tegengaan van negatieve milieu-effecten.”

Dit partnerschap heeft in de afgelopen 8 jaar al heel wat vruchten afgeworpen: Zo hebben de gezamenlijke inspanningen van de SIFAV-partners ervoor gezorgd dat het import volume verse groenten en fruit uit 60 verschillende landen, geproduceerd op basis van onafhankelijke sociale certificering, tussen 2013 en 2019 is gestegen van 0,7 ton naar 3 miljoen ton. Het doel is nu om deze hefboomwerking te gebruiken om een veel bredere duurzaamheidsagenda te realiseren en de vooruitgang verder te versnellen.

“Samen met belangrijke partners, zowel klanten als leveranciers, hebben we het tot onze missie gemaakt om een gezondere levensstijl te promoten en te werken aan meer duurzaamheid in de voedselketen,” legt Florens Slob, Group Sustainability Director bij het internationale voedingsmiddelenbedrijf Greenyard, uit. “Alleen met behulp van partnerschappen binnen de waardeketen kunnen wij onze duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot overkoepelende vraagstukken zoals klimaatverandering of waterbeheer bereiken. De manier waarop we de afgelopen jaren sociale duurzaamheidskwesties hebben benaderd, geeft ons het volste vertrouwen dat onze samenwerking binnen SIFAV ons zal ondersteunen op onze reis om een drijvende kracht te zijn in het verder ontwikkelen van duurzame voedselketens.”

Alle SIFAV partners uit de groenten en fruit sector committeren zich eraan om per 2025 de volgende duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken:

Milieu:

Om in samenwerking met ketenpartners de milieuvoetafdruk van relevante producten te meten en te verminderen per 2025, worden volgende maatregelen voorgesteld: – Vermindering van de CO2-voetafdruk met 25% bij drie geselecteerde producten – Vermindering van voedselverlies en -verspilling met 25% bij drie geselecteerde producten – Vermindering van het watergebruik tot best-practice-niveau in drie geselecteerde stroomgebieden – Implementeren van onafhankelijke audits of water standaarden voor 70% van het volume dat komt uit landen met een hoog waterrisico

Sociaal:

Implementeren van gezamenlijk overeengekomen onafhankelijke sociale audits voor 90% van het importvolume uit landen met een hoog en middelhoog risico. Analyseren van leefbaar loon en leefbaar inkomen in ten minste één van hun toeleveringsketens en waar mogelijk tekorten verminderen.

Due Diligence:

Robuust due diligence-beleid en -processen implementeren met betrekking tot mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen, in overeenstemming met de OESO-en VN-richtlijnen. Vanaf 2022 jaarlijks gezamenlijk en individueel rapporteren over risico’s en genomen stappen

Door deze doelen wil SIFAV een aanjager zijn van duurzame verandering. De sectorale en grensoverschrijdende aanpak van het initiatief zorgt voor een duidelijke focus en efficiëntie, en de gezamenlijk ontwikkelde duurzaamheidsrichtlijnen, -methodes en -instrumenten bieden de SIFAV-partners praktische ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen.

Concrete voorbeelden zijn de “Sustainability Risk Tool” om risico’s binnen de complexe waardeketen voor fruit en groenten te begrijpen en te prioriteren, en de “Environmental Footprint Index” om de werkelijke voetafdruk van een product te berekenen.

Nu de eerste 25 partners (en dat aantal groeit) zich tot gezamenlijke actie hebben verbonden, is het tijd om de strategie voor 2025 publiekelijk te lanceren en andere branchegenoten uit te nodigen om hun krachten binnen SIFAV te bundelen, aldus Stefan Goethaert, Directeur Private Label bij retailer Colruyt Group: “Duurzaamheid zit in ons DNA. Als retailbedrijf zijn wij ons bewust van de belangrijke positie die wij in de waardeketen innemen: Door duurzame producten aan te bieden, zorgen wij samen met onze klanten voor positieve verandering. Om de uitdagingen in de mondiale groenten-en fruitsector structureel aan te pakken, is samenwerking met leveranciers, andere retailers en overige belanghebbenden noodzakelijk. Daarom geloven wij in de op samenwerking en actie gerichte aanpak van SIFAV en hopen wij dat andere belangrijke spelers uit de sector zich bij ons zullen aansluiten en ons zullen helpen verandering teweeg te brengen.”

 

OVER SIFAV:

Het duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) is in 2012 gelanceerd als resultaat van de samenwerking van 13 Nederlandse bedrijven onder de paraplu van Initatief Duurzame Handel (IDH). De missie van SIFAV is het stimuleren van 100% duurzame handel in groenten en fruit voor de Europese markt. Sinds de oprichting is SIFAV uitgegroeid tot een pan-Europees initiatief met partners uit Nederland, België, Duitsland, Zweden, Zwitserland en het VK.