Street Art en de Cru’s Bourgeois du Médoc

Epis One of Olivier Dupa is een graffiti artiest sinds 1999 en medeoprichter van de collectief Le Cocktail, hij werkt en ontwikkelt zich op de driesprong van grafisme, graffiti en illustraties.

Hij is in eerste instantie gepassioneerd door de zuivere belettering en de stadscultuur en wordt vervolgens beïnvloed door muziek en door zijn vak als designer om uiteindelijk een grafische stadstaal vol ontdekkingstochten en persoonlijke ervaringen te bieden. Hij is dol op het spel van vormcombinaties, kleurcombinaties en het buitensporige en zijn werk doet denken aan de onstuimige en positieve aard van de graffiti cultuur, zijn levenservaringen en de complexiteit van zijn persoonlijkheid. Hij is een op alle vlakken geëngageerde artiest, zeer gevoelig voor zijn omgeving en voor de ruwe en af en toe verstikkende aard van de stad en hij spant zich in om zijn werk in het stadslandschap te integreren door deel te nemen aan de dynamiek van het delen en het revaloriseren van openbare ruimten.

Naast zijn activiteiten, deinst Epis on er niet voor terug om zijn artistieke knowhow en zijn waarden te delen. Tijdens het weekend animeert hij graff workshops voor jongelui en workshops voor samenwerkingsprojecten met instituten, hij treedt op, doet mee aan tentoonstellingen en geeft gevolg aan uitnodigingen voor  festivals en erkende artistieke evenementen als “Vibrations urbains” in Pessac of meer recent de grote tentoonstelling Transfert in het commissariaat Rue Castéja.

Zijn visie van het werk:

Voor het concept Cru Bourgeois, was het de bedoeling om twee verschillende maar toch zeer naaste werelden te verenigen, de stadswereld en de wijnwereld. Epis one verduidelijkt: “De techniek toegepast voor deze afbeelding is de volledig met de hand gemaakte sjabloon, het betreft een artisanale techniek die dikwijls wordt gebruikt in het kader van street artist op muren. De afbeelding brengt ook een getextureerd landschap in herinnering, een vorm die doet denken aan de ondergaande zon die zijn laatste stralen laat glijden vanaf de wijngaarden tot aan de stad. Op basis van het idee dat wijn verbouwen niet alleen een knowhow vormt maar ook een ware kunst, is kan deze afbeelding ook uitgelegd worden als het samenbrengen van de elementen nodig voor het ontstaan, zon + water (oceaan) die het Zuidwesten irrigeren en leven en kleur geven aan onze oogst. Het betreft hier een identiteitsuitleg. Net als de Street Art die heden zijn kop boven het water begint uit te steken en steeds wijzer wordt, weerspiegelen de wijngaarden van de Cru’s Bourgeois hun kwaliteiten verder dan de bedrijven zelf tot in de steden.”

Street Art en de Cru’s Bourgeois du Médoc:

Street art is een eigentijdse kunst, dat is waar, maar zijn wortels gaan veel dieper, tot vele jaren terug. Men heeft immers in verschillende civilisaties sporen ontdekt van stadsrealisaties die meerdere eeuwen oud. De Cru’s Bourgeois du Médoc hebben ook diepgaande historische wortels aangezien men al het eind van de XVIIde eeuw sprak over de “wijnen van Bourgeois”. Op de dag van heden volgen de Cru’s Bourgeois du Médoc, de tendens van onze tijd aangezien zij zich de kunst van het innoveren meester hebben gemaakt en moderne communicatietools weten te gebruiken om hun de huidige kwaliteitsaanpak in te voeren.

Street Art is eveneens een levende en kleurrijke kunst die de vaststaande gewoontes in twijfel trekt ook hier kan men een gelijkenis zien met de Cru’s Bourgeois du Médoc aangezien zij zich aan de huidige eisen hebben weten aan te passen en een nieuw jasje hebben aangetrokken door een in de wijnbouwwereld nog nooit vertoonde kwaliteitsaanpak in te voeren.

Deze vernieuwende kwaliteitsaanpak weerspiegelt de actuele vormen van Street Art die gebruikt maakt van zeer geavanceerde materialen en procedés. Street Art is een veelvormige kunst. Street Art artiesten gebruiken talrijke verschillende procedés als graffiti, muurschilderingen of tools als sjablonen en stickers om uitdrukking te geven aan hun kunst. Deze verscheidenheid is eveneens terug te vinden bij de Cru’s Bourgeois du Médoc die zeer gevarieerde wijnen bieden dankzij de ‘terroirs’ van hun 8 AOC’s.

Kunst is een universele taal en Street Art richt zich tot Jan en alleman. Street Art is, per definitie, een straatkunst, hij is toegankelijk en staat open voor iedereen. De Cru’s Bourgeois du Médoc hebben, in luttele jaren tijd, ‘wijn-toeristische’ activiteiten ontwikkeld voor de wijnliefhebbers en vandaag de dag hebben meer dan 90% van de leden hun bedrijven opengesteld voor bezichtigingen en proeverijen. En wat betreft de prijzen, zijn en blijven de Cru’s Bourgeois du Médoc bereikbaar voor alle wijnliefhebbers, zelfs wat betreft de grote millésimes.