Wettelijke leeftijd aankoop alcoholische dranken

7 op 10 Belgen zouden voorstander zijn van het wijzigen van de wettelijke aankoopleeftijd (LPA) voor alle alcoholische dranken naar 18 jaar. Dit blijkt uit een representatieve Ipsos-studie1 die dit jaar werd uitgevoerd onder meer dan 1.500 Belgen in naam van Diageo, een wereldwijde leider in bier en sterke dranken.

Volgens de studie zijn de belangrijkste motieven om de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol tot 18 jaar te verhogen de jeugd beschermen (50%) en de bezorgdheid over de gezondheid (32%). Van degenen die het verhogen van de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol naar 18 jaar niet zouden steunen, beweert 40% een gebrek aan vertrouwen te hebben in het effect die de wijziging van wetgeving zou hebben, en een gebrek aan handhaving.

De alcoholische dranken die 16-jarigen in België legaal kunnen kopen, maken 80% uit van de volledige markt. Dat maakt ons land één van de weinige EU-landen waar alcoholgebruik door minderjarigen nog steeds wordt genormaliseerd. België is ook één van de weinige landen die de wetgeving differentieert per productcategorie, ondanks het feit dat een standaardglas bier, wijn en sterke drank allemaal dezelfde hoeveelheid alcohol bevatten. Alcoholconsumptie door minderjarigen mag niet door wetgeving worden bevorderd, ongeacht het alcoholpercentage of de categorie.

Een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar voor de aankoop van alcohol is van fundamenteel belang om het schadelijke gebruik van alcohol terug te dringen. Dat vindt zowel de WHO, alsook een meerderheid van gezondheidswerkers, wetenschappers, academici, vooraanstaande alcoholproducenten van over de hele wereld en sectorale federaties, waaronder Vinum et Spiritus, de Belgische federatie van de wijn- en sterke drankensector.

Via het Nationaal Alcoholplan dat momenteel wordt opgesteld, krijgt België dit jaar een unieke kans om het alcoholgebruik door minderjarigen aan te pakken. Een wijziging van de wettelijke minimumleeftijd om alcohol te kopen is essentieel om de drinkcultuur onder jongeren te veranderen, en om bij te dragen tot een vermindering van alcohol gerelateerde gezondheidsschade onder minderjarigen. Best practices uit de hele wereld tonen aan dat een dergelijke wetgevende stap gepaard moet gaan met preventiecampagnes die gebaseerd zijn op inzichtverwerving over de motivering tot drinken, meer betrokkenheid van de ouders, onderwijsinstellingen en retailkanalen, en gepaste handhavingsmaatregelen.

Professor Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen) bevestigt dit: “Ter aanvulling van de wetgeving moeten ook ouders, leerkrachten, jeugdleiders en gezondheidsinstellingen bij de preventie van alcoholgebruik door minderjarigen worden betrokken”.

Gevolgen van alcoholgebruik door minderjarigen voor de gezondheid

94% van de Belgen is zich bewust van de impact van alcohol op de gezondheid van jongeren (Ipsos).

Het lichaam van jongeren blijft zich tijdens de adolescentie ontwikkelen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor de effecten van alcohol, ongeacht of het om bier, wijn of sterke drank gaat. Het drinken van om het even welk soort alcoholische drank op jonge leeftijd kan de normale ontwikkeling van de hersenen verstoren en kan ook de ontwikkeling van de vitale organen negatief beïnvloeden.

Overmatig drinken op jonge leeftijd kan een onomkeerbaar effect hebben op de hersenen, wat kan leiden tot blijvende schade. Hierbij worden de wijze waarop hersenverbindingen tot stand komen, het leervermogen en het geheugen verstoord, en neemt de kans op alcoholmisbruik op latere leeftijd toe. Het leidt ook tot sociale problemen, risicovol gedrag, problemen op school, enzoverder.

Alcoholgebruik door minderjarigen is een ernstig en onvoldoende bekend probleem. Door de wetgeving te wijzigen naar 18–plus zal men de cultuur en de verwachtingen voor de komende generaties veranderen.

Diageo is een toonaangevende producent van premium gedistilleerde dranken en bier, met meer dan 200 merken. Een van Diageo’s ambities is om de industrie te leiden in het aanpakken van alcoholgebruik door minderjarigen, rijden onder invloed, en schadelijk drinken. Het pleiten voor wetgeving die aansluit bij Diageo’s ambitie om schade door alcohol aan te pakken is een van hun wereldwijde prioriteiten. Diageo hoopt dat de bevindingen van de Ipsos-studie politici de moed zullen geven om passende en meetbare maatregelen te nemen om de wetgeving te wijzigen en de drinkcultuur onder jongeren te denormaliseren, in combinatie met preventieprogramma’s en handhavingsmaatregelen.