Bordeauxwijnen en België

Ontdek de vintage van 2019, de verwezenlijkingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, verkoop in 2019, de marketing- / communicatiestrategie en het wijntoerisme in Bordeaux. In een uitvoerig dossier brengen de Bordeauxwijnen een balans van 2019 en lichten ze hun strategie 2020 voor de Bordeauxwijnen toe.

Als historische partner krijgt ook België een deel van de aandacht. In 2019 werd 176.000 hectoliter Bordeauxwijnen (-3%) geëxporteerd naar België voor een waarde van 112 miljoen euro (-6%). (vs 2018)

Met het equivalent van 23 miljoen geëxporteerde flessen is België een historische en beslissende markt voor Bordeauxwijnen. In 2019 werden de verzendingen van Bordeauxwijnen nog steeds benadeeld door de slechte oogst van 2017 en een vertraging van de invoer van niet-mousserende wijnen (-3%).

België is het vierde land in volume voor Bordeauxwijnen met 176.000 hectoliter geëxporteerd, wat overeenkomt met 23 miljoen flessen. Ons land is het 7e land in waarde met een omzet van 112 miljoen euro.