Carrefour en De Kringwinkel starten duurzame samenwerking in regio Gent

Carrefour start samen met De Kringwinkel een circle-wall op in de vestigingen Oostakker en Sint-Denijs-Westrem. Naast de fractie’s papier, plastic en lampen kunnen klanten er nu ook kleding, klein elektro en boeken doneren. Kledij, elektro en boeken krijgen door de samenwerking met de Kringwinkel een tweede leven. Op deze manier bundelen Carrefour en De Kringwinkel de krachten om de afvalberg te verkleinen.

Mission Zero Waste

“Voor Carrefour kadert dit initiatief in ons duurzaamheidsbeleid dat uiting krijgt in ons programma ‘Act for food’ waarbij we acties ondernemen om goede, gezonde voeding democratisch te maken en afval zoveel mogelijk te verminderen en recycleerbaar maken. Voor dit laatste ontwikkelden we

het platform Missie Zero Waste. De strijd tegen afval is een grote zorg bij de mensen. Als grote speler in de grootdistributie is Carrefour zich al jaren bewust van haar essentiële rol in dit kader. De circle wall kadert binnen de Missie Zero Waste. Het aangaan van een partnerschap met De Kringwinkel versterkt het concept nog.”, zegt Aurélie Gerth, woordvoerster Carrefour.

De Kringwinkel streeft naar maximaal hergebruik van goederen

“De Kringwinkel speelt een essentiële rol in de circulaire economie. Onze focus ligt op hergebruik: zoveel mogelijk goederen een tweede leven geven. We willen het de mensen zo makkelijk mogelijk maken om goederen te schenken. De samenwerking met Carrefour is daarbij een schot in de roos: heel wat mensen doen er hun boodschappen en kunnen er  kleding, klein elektro en boeken doneren in de Circle Wall. Natuurlijk is het ook mooi meegenomen dat mensen er aan herinnerd worden als de wall passeren dat je iets wat je niet meer gebruikt niet zomaar moet weggooien maar aan De Kringwinkel kan schenken.”, zegt Geert Deruyck, woordvoerder van De Kringwinkel. Aurélie: “Naast de fracties van De Kringwinkel voorzien we in de Circle Wall ook een recipiënt voor papier, plastic en lampen.

Tewerkstelling en hulpverlening

Aurélie: “”Bij Carrefour willen we onze bijdrage leveren om te evolueren naar een circulaire economie. Een samenwerking met De Kringwinkel was dan ook heel logisch voor ons. Door onze klanten de mogelijkheid te bieden om gebruikt textiel, boeken en elektro in onze winkel binnen te brengen en een tweede leven te schenken, bieden we hen niet alleen een extra dienst aan, maar helpen we De Kringwinkel ook om meer spullen op te halen.”

 

“Er is een grote nood aan deze goederen. Naast de verkoop in onze Kringwinkels organiseren we ook hulpverlening voor mensen die het financieel moeilijk hebben. We werken hiervoor samen met professionele hulpverleners zoals OCMW en CAW. Mensen die het financieel moeilijk hebben, krijgen 30% korting of indien mogelijk gratis noodhulp.”, vult Geert aan.

“Maar er is meer. Carrefour is een zeer inclusieve werkgever die diversiteit hoog in het vaandel draagt. Het specifieke tewerkstellingsaspect van De Kringwinkel geeft een extra meerwaarde aan deze samenwerking”, zegt Aurélie Gerth.

“Bij ons werken mensen die geen job vinden omdat ze kortgeschoold zijn, langdurig werkloos zijn, een langdurige ziekte achter de rug hebben of worstelen met een psychosociale problematiek. Dankzij onze specifieke omkadering kunnen ze aan de slag, hun talenten verder ontwikkelen en sommigen van hen vinden uiteindelijk werk bij een reguliere werkgever. Hoe meer hergebruik, hoe meer mensen we aan het werk kunnen zetten. We zijn dan ook blij dat we deze kans krijgen van Carrefour die de Circle Wall bovendien ook ontwierp.”, zegt Geert Deruyck