Château de Rouillac 2020: leven in een bottle!

We said we would meet up again 10 years later… 2020 – the vintage of the decade!

In 2010, Laurent Cisneros fell in love with the Rouillac property. He changed his path from running his own business after a career in sport to set his sights and those of his family on bringing the estate back to life.With passion and his infectious energy he formed an amazing team around him that is still there 10 years later. Laurent’s wife and three daughters, the committed highly skilled team and the invaluable consultant oenologist Éric Boissenot, all joined him in this adventure and have worked alongside him ever since.

In 10 years, he has carried out major works, increased the estate’s production capacity by more than 12 hectares (30 acres) and committed it to an environmental policy, while crafting vintage after vintage into a real gem within the Pessac-Léognan appellation. At the same time, he decided to be closer to consumers by organising his own distribution network in mainly French markets, developing a balanced range of wines to suit the times.

This is not just a business venture; it is about “ my life and my family as we embark on a deeply human adventure! To be creative and progress, I need to lead with my gut and build strong relationships. We find this magic and the gift of nature in the estate’s wines.” Laurent Cisnerons

Château de Rouillac – red

Deep purple robe. Fresh and multi-layered on the nose with hints of blueberry, tonka bean and pure cocoa. It is dense, big and harmonious on the palate and has great length. Surface area 25.5 hectares ( 61.8 acres). Soil type tertiary fravel. Harvest: hand-picked using crates from 14th to 24th September 2020..The fruit was sorted twice: in the vineyard and in the cellar.

Winemaking operations: partial de-stemming. Alcoholic fermentation and vatting at low temperatures for 20 days in temperature-controlled stainless steel tanks – punch-downs and pump-overs. Blend: 69% Cabernet Sauvignon – 31% Merlot.

Ageing: : average of 12 to 15 months in French oak barrels, 30% of which were new and had undergone a gradual toast. Selected press wine aged in separate barrels. Proof: 14 % -Yield: 35 hectolitres per hectare – Average production: 40,000 numbered bottles

Château de Rouillac – white

Lime-coloured robe. Intense lemon, narcissus and wild peach hints of blueberry, raspberry, tonka bean and pure cocoa. It is aromas on the nose. Supple attack and slow development on the palate culminating in a very ethereal finish.

Surface area: 2.65 hectares (6.55 acres) – Soil type: fine Tertiary gravel. Harvest: hand-picked using crates from 25th to 31st August. The fruit was sorted as it was picked. Winemaking operations: skin contact – pneumatic cold press – alcoholic fermentation in French oak barrels. Blend: 82% Sauvignon Blanc – 18% Sauvignon Gris.

Ageing: on the lees for 8 months: two thirds in egg-shaped tanks, which promote gentle, natural convection of the lees. One third in French oak barrels that have undergone a special gentle toast for white wines. Regular stirring of the lees. Proof: 13.9 % -Yield: 39 hectolitres per hectare. Average production: 3,500 numbered bottles.

OUR VISION FOR 2025

Having learnt and perfected our techniques over the years, our wines have gradually progressed to feature deservedly amongst the best names in the appellation.

Already in 2021, the team grew in strength to embrace our new ambitions: – Transition to organic in 2024, – • Growth in export, – • A novel, inventive distribution model to be launched in September.

THE ESTATE IN DETAIL

A long 400-year-old history embellished by the style of the illustrious Baron Haussmann, who acquired and shaped the estate to his specifications in the 19th century. Today, the estate has been fully family-owned since 2010, occupied by Laurent Cisneros, Sophie his wife and their daughters Mélanie, Ophélie and Eugénie.

Appellation: Pessac-Léognan – Soil type: fine Tertiary gravel – Expression: elegant and fresh. Surface area: 36 hectares (89 acres) including 27 hectares (66.7 acres) of vines (90% for red wine, 10% for white)

Grape varieties: Red: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot – White: 70% Sauvignon Blanc, 16% Sémillon and 14% Sauvignon Gris. Harvest: hand-picked and carried in crates

Vineyard management: “Haute Valeur Environnementale” since 2013, transitioning to organic over the whole vineyard between 2021 and 2024. Soil tillage: horsedrawn equipment used to allow the soil to breathe, while ensuring greater precision and environmental protection

Other wines: Le Dada de Rouillac, Le Baron de Rouillac, L’Orangerie de Rouillac

Wine tourism: shop open all year, tasting room, corporate seminars and incentives. Awarded the Best of Wine Tourism Trophy in 2014

Chateau stables: show jumping horses – Laurent and Mélanie Cisneros take part in many national and international competitions.

Château de Rouillac : 2020 – EEN LEVEN IN EEN FOTTEL!

 

In 2010 werd Laurent Cisneros verliefd op het landgoed van Rouillac. Hij verkocht zijn bedrijf opgebouwd na een carrière in de sport om zijn zinnen en die van zijn familie te zetten op het weer tot leven brengen van het landgoed. Met passie en zijn aanstekelijke energie vormde hij een geweldig team om zich heen dat er 10 jaar later nog steeds is. Laurent’s vrouw en drie dochters, het toegewijde, zeer bekwame team en de onschatbare oenoloog Éric Boissenot hebben zich allemaal bij hem gevoegd in dit avontuur en hebben sindsdien met hem samengewerkt.

In 10 jaar tijd heeft hij grote werken uitgevoerd, de productiecapaciteit van het domein met meer dan 12 hectare (30 acres) vergroot en een milieubeleid gevoerd, terwijl hij wijnoogst na wijnoogst tot een echt juweel binnen de appellatie Pessac-Léognan heeft gemaakt. Tegelijkertijd besloot hij dichter bij de consument te staan door zijn eigen distributienetwerk op te zetten op voornamelijk Franse markten, en een evenwichtig assortiment wijnen te ontwikkelen dat past bij de tijd.

Dit is niet alleen een zakelijke onderneming; het gaat om ” mijn leven en mijn gezin nu we aan een diep menselijk avontuur beginnen! Om creatief te zijn en vooruitgang te boeken, moet ik op mijn gevoel afgaan en sterke relaties opbouwen. Deze magie en het geschenk van de natuur vinden we terug in de wijnen van het domein.” Laurent Cisnerons

Château de Rouillac – rood

Diep paars gewaad. Fris en veelgelaagd op de neus met hints van bosbessen, tonkaboon en pure cacao. Volronde, harmonieuze wijn in de mond met lange afdronk. Geteeld op 25,5 hectare met ondergrond van tertiaire gravel. Manuele oogst in kratten van 14 tot 24 september 2020. Het fruit werd twee keer gesorteerd: in de wijngaard en in de kelder.

Wijnbereiding: gedeeltelijke ontsteeling. Alcoholische gisting en vatting bij lage temperaturen gedurende 20 dagen in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks met punch-downs en pump-overs. Assemblage 69% Cabernet Sauvignon – 31% Merlot.

Rijping: : gemiddeld 12 tot 15 maanden in Franse eiken vaten, waarvan 30% nieuw en geleidelijk getoast. Geselecteerde perswijn gerijpt in aparte vaten. Alc vol 14 %. Rendement 35 hl/ha . Gemiddelde productie: 40.000 genummerde flessen

Château de Rouillac – wit

Limoenkleurig kleed. Intense citroen, narcis en wilde perzik hints van bosbes, framboos, tonkaboon en pure cacao in de neus. Soepele aanzet en langzame ontwikkeling in de mond uitmondend in een zeer etherische afdronk.

Oppervlakte: 2,65 hectare – Bodemtype: fijn Tertiair grind. Manuele oogst in kratten van 25 tot 31 augustus. De vruchten worden gesorteerd tijdens de pluk. Wijnbereiding: schilcontact – pneumatische koude persing – alcoholische gisting in Franse eiken vaten. Blend: 82% Sauvignon Blanc – 18% Sauvignon Gris.

Rijping: 8 maanden op de droesem: twee derde in eivormige kuipen, die een zachte en natuurlijke convectie van de droesem bevorderen. Een derde in vaten van Frans eikenhout die een speciale zachte toast voor witte wijnen hebben ondergaan. Regelmatig omroeren van de droesem. Alc vol : 13,9 % – Rendement 39 hl/ha. Gemiddelde productie: 3.500 genummerde flessen.

Visie voor 2025

Na het leren en perfectioneren van onze technieken in de loop der jaren, hebben onze wijnen zich geleidelijk ontwikkeld tot een verdienstelijke plaats onder de beste namen in de appellation. Dit jaar werd het team reeds versterkt om onze nieuwe ambities te kunnen realiseren met overgang naar biologische teelt in 2024, groei van de export, lancering van een inventief distributiemodel in september 2021. .

Château de Rouillac:

Een lange geschiedenis van 400 jaar, verfraaid door de stijl van de illustere Baron Haussmann, die het domein in de 19e eeuw verwierf en vormgaf volgens zijn specificaties. Sinds 2010 is het domein volledig in familiebezit en wordt het bewoond door Laurent Cisneros, zijn echtgenote Sophie en hun dochters Mélanie, Ophélie en Eugénie.

Appellation: Pessac-Léognan. Grondsoort: fijne Tertiaire kiezel die zorgt voor expressieve elegante en frisse wijnen. Oppervlakte: 36 hectare (89 acres) waarvan 27 hectare (66,7 acres) wijnstokken (90% voor rode wijn, 10% voor witte) . Druivensoorten: Rood: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot – Wit: 70% Sauvignon Blanc, 16% Sémillon en 14% Sauvignon Gris. Manuele oogst in kratten.

De wijngaard wordt sinds 2013 beheerd als “Haute Valeur Environnementale” met volledige overgang naar biologisch teelt tegen 2024. Bodembewerking: paard en wagen worden gebruikt om de bodem te laten ademen, terwijl de nauwkeurigheid en de bescherming van het milieu worden gewaarborgd.

Andere wijnen: Le Dada de Rouillac, Le Baron de Rouillac, L’Orangerie de Rouillac

Wijntoerisme: winkel het hele jaar geopend, proeflokaal, bedrijfsseminars en incentives met overnachting. Bekroond met de Trofee van het Beste Wijntoerisme in 2014. Château de Rouillac heeft een eigen stal springpaarden gezien Laurent en Mélanie Cisneros jaarlijks deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden