Château Montrose anticipeert op klimaatverandering

In het kader van haar globale milieustrategie voert het Château Montrose een uitgebreid agropedologisch en klimatologisch onderzoek uit, het eerste in zijn soort dat op een landgoed wordt uitgevoerd. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met klimatoloog Benjamin Bois en geoloog Pierre Becheler, zal voortbouwen op eerder op Montrose uitgevoerde studies van het terroir. Het hoofddoel van het onderzoek is de wijngaard in zijn geheel beter te begrijpen en voor te bereiden op de klimaatverandering.

Inzicht in de reactie van de terroir op de opwarming van de aarde

Hoewel het terroir van Château Montrose, gelegen aan de oevers van de Gironde, tot de meest bevoorrechte behoort, moeten de uitdagingen van de opwarming van de aarde waar dan ook het hoofd worden geboden. De beroemde “Cru Classé” van Saint-Estèphe is al meer dan 15 jaar sterk betrokken bij duurzame ontwikkeling. Vandaag lanceert het een agropedologisch en klimatologisch onderzoek om beter te begrijpen hoe de wijnstok interageert met zijn bodem- en klimatologische omgeving.

Het onderzoek is in februari van start gegaan. Het is de allereerste grootschalige audit die op een landgoed wordt uitgevoerd. Om de studie uit te voeren, heeft het R&D-team onder leiding van Vincent Decup (technisch directeur van Château Montrose) een beroep gedaan op twee specialisten, Benjamin Bois, klimatoloog en Pierre Becheler, geoloog. Deze multidisciplinaire commissie zal de ruimtelijke variabiliteit van het klimaat op het domein en het verband daarvan met de werking van de terroir bestuderen.

Temperatuur- en vochtigheidssensoren . De audit wordt in verschillende fasen uitgevoerd. In maart zijn 60 temperatuur- en vochtigheidssensoren in de wijngaarden geplaatst. Bij de plaatsing ervan, boven de grond en op dezelfde hoogte als de druiven, is rekening gehouden met de verschillende topografische zones van de wijngaard en met de kenmerken van elk perceel (vroegrijpe zones, gevoeligheid voor meeldauw, voor droogte…). Ondersteund door het onderzoek van de bodemputten dat zal volgen, zal de analyse van de agro-klimatologische gegevens die door de sensoren worden verstrekt, in oktober worden uitgevoerd.

De resultaten zullen het mogelijk maken een kaart op te stellen die, in combinatie met andere kaarten en eerdere studies van de bodemweerstand, informatie zal verschaffen over het gedrag van planten bij de opwarming van de aarde. Door de agropedologische en klimatologische gegevens met elkaar te vergelijken kan worden geanticipeerd op de toekomstige effecten van de klimaatverandering op de wijnstokken en kan een aangepaste methode voor het beheer van de wijngaarden worden gekozen, die perfect is afgestemd op de nieuwe omstandigheden. De eerste analyses zullen beschikbaar zijn tijdens de volgende oogst…